Certificate studies in Israeli art

line
התכנית היחידה בישראל הממוקדת באמנות ישראלית ומרצים בה טובי האוצרים וחוקרי האמנות בישראל. התכנית מתאימה לאנשי אמנות, אוצרים, אספנים, מבקרים, כותבים ולכל מי שמעוניין להרחיב את היכרותו עם אמנות ישראלית.

נפתחה ההרשמה לשנת תשפ”ג >> מחיר מיוחד בהרשמה מוקדמת + ספר במתנה.
יוסף קריספל, נער ועופר, 2013

מה לומדים?

התכנית מציעה מבט היסטורי רחב על האמנות הישראלית החל מאמנות נוצרית ויהודית בארץ ישראל במאה ה- 19, דרך הקבוצות והאסכולות השונות שהתפתחו בישראל לאורך השנים ועד לאמנות עכשווית צעירה.

התכנית כוללת קורסים העוסקים במבחר נושאי חתך; אלה מעוררים דיון ביקורתי בביטויים החזותיים של הקאנון ובנרטיבים שונים של האמנות הישראלית, תוך התייחסות אל ייצוגי הקונפליקטים והפערים בחברה ובתרבות בישראל.

הלימודים כוללים סקירה של תערוכות פורצות דרך שהיו לאבני דרך מרכזיות בהיסטוריה של האמנות המקומית והיכרות עם יצירתם של אמנים ואמניות שנחשבים לדמויות המייסדים שלה. הלימודים מספקים כלים להתבוננות באמנות ישראלית ומציעים מתודות פרשניות לקריאות שונות שלה.

מה לומדים?

התכנית מציעה מבט היסטורי רחב על האמנות הישראלית החל מאמנות נוצרית ויהודית בארץ ישראל במאה ה- 19, דרך הקבוצות והאסכולות השונות שהתפתחו בישראל לאורך השנים ועד לאמנות עכשווית צעירה.

התכנית כוללת קורסים העוסקים במבחר נושאי חתך; אלה מעוררים דיון ביקורתי בביטויים החזותיים של הקאנון ובנרטיבים שונים של האמנות הישראלית, תוך התייחסות אל ייצוגי הקונפליקטים והפערים בחברה ובתרבות בישראל.

הלימודים כוללים סקירה של תערוכות פורצות דרך שהיו לאבני דרך מרכזיות בהיסטוריה של האמנות המקומית והיכרות עם יצירתם של אמנים ואמניות שנחשבים לדמויות המייסדים שלה. הלימודים מספקים כלים להתבוננות באמנות ישראלית ומציעים מתודות פרשניות לקריאות שונות שלה.

יוסף קריספל, נער ועופר, 2013

התכנית מתאימה לאנשי אמנות, אוצרים, אספנים, מבקרים, כותבים ולכל מי שמעוניין להרחיב את היכרותו עם אמנות ישראלית. משתתפי התכנית המלאה יקבלו תשתית תאורטית שתעשיר אותם במידע מעמיק ועדכני.

מבנה התכנית:
12 קורסים לבחירה מתוך 13 קורסים של בית לאמנות ישראלית, אותם ניתן ללמוד בשנה אחת (שלושה סמסטרים רצופים) או לפצל אותם לשנתיים.
הקורסים סמסטריאליים וכוללים 7-12 מפגשים בני שעה וחצי וסיורים בתערוכות רלוונטיות, המונחים על ידי אוצרי התערוכות ומנחי הקורסים.

לבוגרי המסלול מוענקת תעודה בלימודי אמנות ישראלית מטעם המכללה האקדמית ת”א-יפו ובית לאמנות ישראלית.

קבלת התעודה מחייבת הכנת רפרט בהיקף של 12-10 עמודים בהנחיית טלי תמיר, אוצרת וחוקרת אמנות ישראלית, המרצה בקורס תולדות האמנות הישראלית.

תנאי קבלה: ראיון אישי.

מחיר מיוחד לנרשמים בהרשמה מוקדמת + הספר “100 שנות אמנות ישראלית” במתנה!

אילת כרמי ומירב הימן, שביל ישראל: התהלוכה, 2018

התכנית מתאימה לאנשי אמנות, אוצרים, אספנים, מבקרים, כותבים ולכל מי שמעוניין להרחיב את היכרותו עם אמנות ישראלית. משתתפי התכנית המלאה יקבלו תשתית תאורטית שתעשיר אותם במידע מעמיק ועדכני.

מבנה התכנית:
12 קורסים לבחירה מתוך 13 קורסים של בית לאמנות ישראלית, אותם ניתן ללמוד בשנה אחת (שלושה סמסטרים רצופים) או לפצל אותם לשנתיים.
הקורסים סמסטריאליים וכוללים 7-12 מפגשים בני שעה וחצי וסיורים בתערוכות רלוונטיות, המונחים על ידי אוצרי התערוכות ומנחי הקורסים.

לבוגרי המסלול מוענקת תעודה בלימודי אמנות ישראלית מטעם המכללה האקדמית ת”א-יפו ובית לאמנות ישראלית.

קבלת התעודה מחייבת הכנת רפרט בהיקף של 12-10 עמודים בהנחיית טלי תמיר, אוצרת וחוקרת אמנות ישראלית, המרצה בקורס תולדות האמנות הישראלית.

תנאי קבלה: ראיון אישי.

מחיר מיוחד לנרשמים בהרשמה מוקדמת + הספר “100 שנות אמנות ישראלית” במתנה!

אילת כרמי ומירב הימן, שביל ישראל: התהלוכה, 2018

סגל המרצים

להרשמה השאירו פרטים