פרסומים שראו אור בתמיכת בית לאמנות ישראלית

בית לאמנות ישראלית מעניק מדי שנה מענק עבור הוצאה לאור של כתב יד כספר בתחומי המחקר של אמנות ואוצרות בישראל, תודות לקרן יהל ולעומד בראשה ליאון רקנאטי על תמיכתם. עוד פועל בית לאמנות ישראלית ליצירת תכנים המכסים את שדה האמנות בישראל. בכך הוא מעמיק את מחויבותו לאוצרות ולאמנות בישראל וזאת בהמשך לפעילותו השוטפת לקידום הלימוד, המחקר וההצגה של אמנות ואוצרות ישראלית
שזיפים צהובים III
מתוך סדרת טופוגרפיות בספרים ובמחברות
נוישטאדט, יולי 2011
Picture of בית לאמנות ישראלית

בית לאמנות ישראלית

דימוי: מורן שוב, שזיפים צהובים III, יולי 2011

שרית שפירא
הגות ומעשה

הוצאת אסיה, 2023
בתמיכת מענק בית לאמנות ישראלית 2021
אסופת מאמרים של שרית שפירא, שבפועלה כאוצרת הגדירה מחדש את גבולות הזירה, האירה זיקות בין המקומי לאוניברסלי, ובתוך כך השליכה גם על שדה התרבות הכללי. במאמריה ניסתה שפירא לחשוב מחדש את אופני הכתיבה של ההיסטוריה המקומית, בביקורתיות שאינה מוחקת את מה שקדם לה. כתיבתה הפלורליסטית ורחבת ההיקף מנהלת דיאלוג בלתי מתפשר עם חוגי השיח ועם המודרניזם הישראלי על שלל צורותיו. מתוך שפע המאמרים נבחרו אלה המשמעותיים למהלך העקרוני שהתוותה, בכתיבה שאפתנית הבוחנת את האמנות הישראלית ביחס להיסטוריה של אמנות המערב ובמסגרת הקשרים ותהליכים תרבותיים רחבים – ספרותיים וקולנועיים, פילוסופיים ולשוניים, חברתיים ופוליטיים.

לפרטים ולרכישת הספר

כותבים את המצב
אמנות בזמן מלחמה

מגזין בית לאמנות ישראלית, אוק'-נוב' 2023
עריכה: צאלה קוטלר הדרי
פרויקט מיוחד שיזם בית לאמנות ישראלית בעת מלחמת "חרבות ברזל" במסגרתו הוזמנו אמנים, אוצרים, אנשי רוח, משוררים וסופרים לשלוח טקסטים אישיים, מקצועיים, רשמים, ניתוחי עבודות אמנות ותערוכות, דימויים, שירה וספרות על מנת לתת במה לקהילת שדה האמנות בישראל בעיבוד המציאות המשותפת בעת מלחמה.

לפרויקט "כותבים את המצב"
למגזין אמנות – בית לאמנות ישראלית

המשותף קיבוץ
טלי תמיר

מו"לים: יד יערי/גבעת חביבה ומרסל לקידום אמנות
ותרבות, 
2022. בתמיכת מענק בית לאמנות ישראלית 2021
המשותף קיבוץ: אמנות מן הצד השמאלי 1988-1978 הוא ספר עיון, מלווה במחקר היסטורי וחזותי, המשחזר את מכלול התערוכות והפעילויות של קבוצת "המשותף קיבוץ", שחֶלקה בהיסטוריוגרפיה של האמנות הישראלית נשכח והועם, או פשוט נעדר עד כה.
המחקר מנסח מחדש את עקרונות הפעולה של קבוצת אמנים חברי קיבוץ – בעיקר הקיבוץ הארצי – שנוסדה ב-1978, בעקבות המהפך הפוליטי ועליית הימין לשלטון, ופעלה במשך עשור. הוא ממקם מחדש את קבוצת "המשותף קיבוץ" על ציר האירועים של האמנות הישראלית בשנות ה-70 וה-80 וממפה את ההקשרים הרלוונטים לה.
הטענה המרכזית בספר היא שבקבוצת "המשותף קיבוץ" שינתה את הפרדיגמה ההיסטורית של אמן־קיבוץ כמי שפועל ככוח חיובי ומאזן ביחס לפרויקט הקיבוצי, והחדירה בה לראשונה מבט קונספטואלי וביקורתי, המופנה בו־בזמן פנימה, אל התנועה הקיבוצית עצמה, והחוצה, אל החברה הישראלית ואל מערכות השלטון – לא מתוך התנערות מהרעיון הקיבוצי אלא בשאיפה לתיקון ולבחינה מחודשת של ערכים.

לפרטים ולרכישת הספר

אוצרות עכשווית בישראל
ד"ר אסנת צוקרמן רכטר

הוצאת רסלינג, 2020
אוצרות עכשווית בישראל הוא פרסום ראשון שעוסק בצורה שיטתית ומקיפה בהתפתחות האוצרות בישראל בשנים המכוננות שלה. הספר עוקב אחר מעמדו המשתנה של אוצר האמנות העכשווי בישראל ואחר הנראות הגדלה והולכת של תפקידו לאורך חמישה עשורים, כל זאת בזיקה לתהליך דומה שהתרחש במקביל בשדה האמנות הבין-לאומי. במהלך בהיר וקולח מציגה אסנת צוקרמן רכטר את  האוצרות העכשווית כמקצוע ששינה את שיח האמנות העכשווי והתבסס כדיסציפלינה חדשה.
הספר מטפל בסוגיות מפתח באוצרות עכשווית: יחסי אמן ואוצר, עמדת הצופה שהשתנתה, תופעות האוצר-יוצר והאמן-אוצר, סוגות שונות של תערוכות ובכללן תערוכות נושא א-היסטוריות ועוד. הוא מציע נקודת מבט חדשה על גישות היסטוריוגרפיות רווחות ועל מגמות מפתח באמנות בישראל. זהו ספר שמבסס לראשונה את חיוניותה של הפרספקטיבה האוצרותית לשם הבנה של תנאי הפעולה וההצגה של אמנות בעולם עכשווי, מקוון וגלובלי.

לפרטים ולרכישת הספר

מענק בית לאמנות ישראלית לכתב יד 2023-24

מועד אחרון להגשה: 28.2.2024

המגזין של הבית >

Facebook