מק'ישו מגיע לביהמ"ש העליון: "התערבות של נבחרי ציבור בתוכן האמנותי היא פגיעה בחופש הביטוי"

בית המשפט העליון ידון השבוע בערעור של האגודה לזכויות האזרח על פסק דין של המחוזי, שקבע שראש עיריית חיפה פעלה כשורה כשהורתה להסיר את היצירה השנויה במחלוקת. באגודה טוענים: "מי שאחראי על התוכן האמנותי הוא הסמכות האמנותית העליונה במוסד התרבות ולא ראשת העיר"
מקישו מאתר מוזיאון חיפה לאמנות
Picture of בית לאמנות ישראלית

בית לאמנות ישראלית

נובמבר 2020 I דימוי: מק'ישו, יאני לינונן. מתוך אשכול התערוכות !shop it במוזיאון חיפה לאמנות

השבוע (יום שני 2.11) בשעה 11:30 יתקיים דיון בבית המשפט העליון בערעור שהוגש על ידי האגודה לזכויות האזרח לפני כשנה וחצי, על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בפרשת הפסל מק'ישו, שקבע כי ראשת העירייה מוסמכת להנחות מוסדות תרבות עירוניים לגבי יצירות אמנות שעשויות לפגוע ברגשות הציבור.

העתירה לבית המשפט המחוזי הוגשה בינואר 2019, לאחר שראשת עיריית חיפה, ד"ר עינת קליש רותם, הורתה למוזיאון חיפה להסיר את היצירה מק'ישו של האמן הפיני יאני לינונן, המציגה את דמותו של הליצן רונלד מקדונלד צלוב על גבי צלב עץ, זאת לטענתה כדי למנוע פגיעה ברגשות הציבור. בפסק הדין נקבע כי לראש העירייה יש סמכות, ואף חובה, לפעול למניעת פגיעה ברגשות אוכלוסיית העיר, ולכן היא מוסמכת "להנחות את כל גורמי הרשות המקומית, לרבות גורמי אומנות ותרבות הפועלים מטעם העיריה ובתחום שיפוטה, להביא במסגרת שיקוליהם העצמאיים את החובה למנוע פגיעה ברגשות".

בערעור, שהגיש היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, עו"ד דן יקיר, נטען כי הזכות החוקתית לחופש הביטוי מחייבת לתת למוסדות תרבות עצמאות בנוגע לתוכן האמנותי המועלה בהם, וכי לראשת העיר אין סמכות להורות למוסדות תרבות להסיר יצירות מסוימות. "פסק הדין שניתן בעתירת מק'ישו מכשיר מעורבות של ראש עירייה בתוכן האמנותי של מוסד תרבות שפועל באותה העיר. זו לא רק קביעה משפטית שגויה, אלא גם מתן פתח מסוכן ביותר למעורבות של נבחרי ציבור ופוליטיקאים ביצירות שמועלות במוסדות תרבות", אומר יקיר

"פסק הדין שניתן בעתירת מק'ישו מכשיר מעורבות של ראש עירייה בתוכן האמנותי של מוסד תרבות שפועל באותה העיר. זו לא רק קביעה משפטית שגויה, אלא גם מתן פתח מסוכן ביותר למעורבות של נבחרי ציבור ופוליטיקאים ביצירות שמועלות במוסדות תרבות"

עו"ד דן יקיר, האגודה לזכויות האזרח. צילום: אסף פינצוק

זו הפעם הראשונה שבית המשפט העליון ידון בחופש האמנותי של מוסדות תרבות בכלל ושל מוסדות תרבות עירוניים בפרט. בין הטיעונים בעתירה נכתב כך: "עניינו של ערעור זה הוא בשאלה חוקתית מהמעלה ראשונה – האם נבחר ציבור מוסמך להתערב בתוכן של יצירות אמנות המועלות במוסדות תרבות, וביתר פירוט: האם ראש רשות מקומית מוסמכת להנחות את מוסדות התרבות העירוניים וכן את מוסדות התרבות בכל תחום השיפוט של הרשות המקומית איך להימנע מפגיעה ברגשות הציבור בפועלם. השאלה השנייה המתעוררת היא האם יצירת אמנות שמוצגת בתערוכה במוזיאון עלולה לגרום לפגיעה ברגשות בעוצמה כזו שמצדיקה את הסרתה. לפסק הדין של בית המשפט קמא שקבע כך עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת על ההגנה על חופש הביטוי האמנותי בישראל.

"מוסד תרבות נועד מעצם טיבו לממש את חופש הביטוי. בנוסף לחופש הביטוי הפרטי של האמן היוצר או המבצע, יש למוסד תרבות חופש ביטוי אמנותי מוסדי. כגורם הפועל בתחום התרבות והנמצא בבעלות ציבורית הוא נושא בתפקיד ציבורי במסגרת מימוש חופש הביטוי התרבותי של החברה. במסגרת תפקיד זה המוסד אחראי, בין היתר, למימוש הזכות לתרבות של היחידים (המוכרת בהכרזה האוניברסלית לזכויות האדם ובאמנה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות). התערבות של נבחרי ציבור או של עובדי ציבור של הרשות המקומית בתוכן האמנותי שמועלה במוסד התרבות היא פגיעה בחופש הביטוי של המוסד.

הזכות החוקתית לחופש הביטוי מחייבת מתן עצמאות למוסד התרבות בכלל ולגבי התוכן האמנותי המועלה במסגרתו בפרט. מי שאחראי על התוכן האמנותי הוא הסמכות האמנותית העליונה במוסד – המנהל המוזיקלי של תזמורת, המנהל האמנותי של תיאטרון או של להקת מחול, האוצר הראשי של מוזיאון ועוד. בפעילותו האמנותית הוא משתף פעולה עם המנכ"ל, שתפקידו לדאוג, בין היתר, לכך שהפעילות לא תחרוג מהמסגרת התקציבית וכי ייעשה שימוש מושכל בכוח האדם של המוסד.

"בג"ץ Universal City Studios Inc נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות (1989) רלבנטי במיוחד, שכן הוא עסק בהחלטת הצנזורה לפסול את הקרנתו בישראל של סרטו של מרטין סקורסזה "הפיתוי האחרון של ישו" בטענה שיש בסרט כדי לפגוע באופן משמעותי ברגשותיו הדתיים ובאמונתו של הציבור הנוצרי בישראל. בג"ץ ביטל את ההחלטה והדגיש, כי כדי להצדיק פגיעה בחופש הביטוי על הפגיעה להיות קשה, רצינית וחמורה כלפי קהל שבוי שנפגע בעל כורחו.

"לפיכך מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את הערעור ולקבוע, כי ראש רשות מקומית איננה מוסמכת להתערב בתוכן האמנותי שמועלה במוסדות תרבות או להדריך את מוסדות התרבות כיצד להימנע מפגיעה ברגשות בשל יצירות המועלות או מוצגות בהם. כן מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע, שככלל יצירת אמנות המוצגת במוסד תרבות לקהל רוכשי כרטיסים אינה מקימה עילה של פגיעה ברגשות שמצדיקה את הסרתה, ושבכל מקרה לא היתה הצדקה להסיר את היצירה מק'ישו מן התערוכה במוזיאון חיפה לאמנות או להציג יצירות אחרות בתערוכה מאחורי דלת סגורה".

לצפייה בטיזר לתערוכה שיצרו באתר במוזיאון חיפה לאמנות >

לקריאת כתבות נוספות במגזין של הבית >

Facebook