ד"ר זיוה ילין

ד"ר זיוה ילין

line
משנת 1994 אוצרת ומנהלת את הגלריה בבארי. הציגה תערוכות יחיד וקבוצתיות רבות משנת 1991 ועד היום.

בוגרת לימודי תואר שני ושלישי בבר אילן במחלקה הבינתחומית, לימודי תרבות ופרשנות. קבלת הדוקטורט בשנת 2017.
מרצה לאמנות‏ ב‏בית הספר לאמנות, מכללת ספיר‏.
זיוה ילין 2
זיוה ילין 2
משנת 1994 אוצרת ומנהלת את הגלריה בבארי. הציגה תערוכות יחיד וקבוצתיות רבות משנת 1991 ועד היום.

בוגרת לימודי תואר שני ושלישי בבר אילן במחלקה הבינתחומית, לימודי תרבות ופרשנות. קבלת הדוקטורט בשנת 2017.
מרצה לאמנות‏ ב‏בית הספר לאמנות, מכללת ספיר‏.