צילום בשדה המורחב: מפגש עם האמנית עילית אזולאי

► הרצאה מקוונת ופרונטלית

כרטיס
26.12.2021
20:30-19:00
80 ש"ח

רכישה

פרטי אירוע

צילום בשדה המורחב: מפגש עם האמנית עילית אזולאי

הרצאה אורחת של האמנית עילית אזולאי שתתייחס לפרקטיקה הייחודית שפיתחה: צילום בשדה המורחב. ולחיי העבודה בסטודיו ואחורי הקלעים של הפרויקטים השונים וגוף העבודות שלה.

צילומיה של עילית אזולאי משלבים בין צילום ישיר לעיבוד תמונה ממוחשב. יצירתה המוקדמת עסקה בתיעוד של אובייקטים, פעמים רבות תוך שימוש ברקע אחיד. החל ממחצית שנות ה-2000 החלה אזולאי לתעד סביבות, דרכן היא עוסקת באופני הבנייה של זיכרון והנצחה. תיעוד זה מלווה בתחקיר על המקום ועל דימויים חזותיים שאותן איתרה אזולאי במקום.

במסגרת הקורס "סיפור[ה] של צילום ישראלי" מוקדש לסיפורו של הצילום הישראלי של נשים צלמות שפעלו ופועלות כאן כיום דרך בחינה של עמודי התווך של השיח הצילומי שהן יצרו. עיקרו של הקורס מבוסס על סקירה של פרקטיקות ונושאים מרכזיים בעבודתן החל ממבטן הייחודי אל המרחב הלאומי, דרך התייחסותן לנוף, לבית, לייצוגי גוף, לנרטיב האישי ולאינטימיות.

צילום: עילית אזולאי, צילום: מורן מינץ