צדקה תציל ממוות: אמניות נשכחות בהיסטוריוגרפיה של האמנות הישראלית

הרצאה היברידית

לרכישת כרטיס
27.11.2022
18:30-17:00
90 ש"ח

רכישה

ליאב מזרחי מתארח בקורס "תולדות האמנות הישראלית" על הפרויקט "צדקה תציל ממוות": אמניות נשים נשכחות בהיסטוריוגרפיה של האמנות הישראלית. הפרויקט פותח במסגרת חממת הפיס לאמנים והוצג במשכן האמנות בעין חרוד בתערוכה "קינת הקאנון". ליאב מזרחי מדגים תודעה היסטורית מפותחת ויכולת לנהל דיאלוג מפרה עם שושלת האמנים – אמניות שפעלו בארץ, תוך הדגשת כוחו המוחק והמאיין של הקאנון המוסכם ושל מוסד המוזיאון.

מרצה: טלי תמיר, אורח: ליאב מזרחי
למידה היברידית: באקדמית ת"א יפו ובמקביל בזום.

ההרצאה במסגרת הקורס "תולדות האמנות הישראלית": קורס מבוא רחב באמנות ישראלית, המתקיים בשני סמסטרים (24 שיעורים), ועוסק בהיסטוריה, בתמות מרכזיות, בקונפליקטים, במחיקות, בזהויות, בתודעות משתנות ועוד. הקורס נועד ללמד התמצאות בסיסית בכרונולוגיה הלינארית של ההתפתחות האמנות בישראל מאז ימי "בצלאל" ועד ימינו.

דימוי: מראה הצבה מתוך "צדקה תציל ממוות", ליאב מזרחי בתוך "קינת הקאנון", המשכן לאמנות ישראלית בעין חרוד, צילום: דניאל חנוך