חגיגת הכליון: מפגש עם האמנית תמר הירשפלד

הרצאה מקוונת

כרטיס
22.11.2022
17:00 - 18:30
90 ש"ח

רכישה

האמנית תמר הירשפלד תתארח בקורס "החפץ החי" וותדבר על שני פרויקטים: הראשון הוא הסרט ״שלדון השלד ההומניסטי״ בוא נראית האמנית מנסה בכל מחיר להחיות שלד אדם שנחפר מהאדמה. הפרויקט השני, עליו הירשפלד עובדת בימים אילו עבור מוזיאון במרסיי, הוא מיצב של פסלי זכוכית, גבס וסאונד, המבוססים על העתקים של מוצגים ארכיאולוגים מהמוזיאון עצמו אשר מתוכם בוקע קול חלוש. הירשפלד תדבר על התמסרות הזמנית אך מוחלטת לפעולה האבסורדית של הפחת חיים בחפץ דומם ומת. העיסוק בחייאת העבר המת הוא חגיגה שמכינה אותנו לכיליון עתידי.

מרצים: פרופ' רועי רוזן ותמר הירשפלד.
למידה מקוונת דרך zoom.

על הקורס "החפץ החי: אנימיזם וערעור גבולות": מאז המיתוס של פיגמליון ניתן לחשוב על האמנות כאתר בו מתעמעם הגבול המפריד בין הסובייקט-האדם, והאובייקט-החפץ, החי והדומם, מרחב בו לא נופתע לשמוע ביטוי כגון ״הפסל מדבר אלי״, ולחשוב על החומר והפיגמנט כנשאים של רוח חיים. בסדרת המפגשים נבחן ביטויים אמנותיים לאנימיזם ולמשמעויות התרבותיות שלו, מהסוריאליסטים וסרטי ההנפשה של וולט דיסני, דרך הקריאה של הקונסטרוקטיביזם הרוסי להתמקד בחפץ ולספר את סיפורו, מההחפצה של האדם אל הפטישיזציה של החפץ בפופ ובאמנות הפוסט מודרנית.

דימוי: תמר הירשפלד, הפייטה, 2017 – 2022. סטיל מתוך וידאו