השנים הראשונות: חלוציות צילומית בארץ ישראל

► הרצאה מקוונת ופרונטלית

כרטיס
10.10.2021
20:30-19:00
80 ש"ח

רכישה

פרטי אירוע

השנים הראשונות: פנים שונות לחלוציות צילומית בארץ ישראל.
מרצה: שירלי וגנר

מבט אל המפעל הציוני דרך עיניהן של צלמות שפעלו בארץ בעשורים הראשונים: ייצוגי מרחב ונוף, ההתיישבות, המבט הציוני המגויס וזה שמנגד, הבנייה והתיעוש (טרודי שוורץ, חנה דגני, סוניה קולודני, אנה ריבקין בריק, עליזה הולץ, כרימה עבוד).

*הרצאה פרונטלית במכללה האקדמית ת"א-יפו במקביל משודרת באופן מקוון דרך זום.

במסגרת הקורס "סיפור[ה] של צילום ישראלי" המוקדש לסיפורו של הצילום הישראלי של נשים צלמות שפעלו ופועלות כאן כיום דרך בחינה של עמודי התווך של השיח הצילומי שהן יצרו. עיקרו של הקורס מבוסס על סקירה של פרקטיקות ונושאים מרכזיים בעבודתן החל ממבטן הייחודי אל המרחב הלאומי, דרך התייחסותן לנוף, לבית, לייצוגי גוף, לנרטיב האישי ולאינטימיות.

צילום: כרימה עבוד, תהלוכה דתית בנצרת, 1925