המשוטטת, המלקטת, האוספת: מפגש עם האמנית נועה צדקה

► הרצאה מקוונת ופרונטלית

כרטיס
14.11.2021
20:30-19:00
80 ש"ח

רכישה

פרטי אירוע

"המשוטטת, המלקטת, האוספת"
מרצה: נועה צדקה

האמנית נועה צדקה בהרצאה אורחת בקורס סיפור[ה] של צילום ישראלית, בה תתייחס לשוטטות בפרקטיקת הסטודיו ועל השוטטות ככלי במחקר היסטורי.
בהרצאתה תתייחס צדקה למהלכים המחקריים בעבודתה, הן כצלמת ואמנית וויזואלית והן כחוקרת המתמחה בהיסטוריה של המחלקה לצילום בבצלאל בשנותיה המוקדמות.

הקורס "סיפור[ה] של צילום ישראלי" מוקדש לסיפורו של הצילום הישראלי של נשים צלמות שפעלו ופועלות כאן כיום דרך בחינה של עמודי התווך של השיח הצילומי שהן יצרו. עיקרו של הקורס מבוסס על סקירה של פרקטיקות ונושאים מרכזיים בעבודתן החל ממבטן הייחודי אל המרחב הלאומי, דרך התייחסותן לנוף, לבית, לייצוגי גוף, לנרטיב האישי ולאינטימיות.

דימוי: נועה צדקה, שאריות הסתגרות