המפנה המחקרי: מפגש עם פרופ' אירית רוגוף

הרצאה היברידית

כרטיס
01.01.2023
20:30-19:00
90 ש"ח

רכישה

בהרצאה זו תדון פרופ' אירית רוגוף ב"מפנה המחקרי" באמנות ובאוצרוּת; בהיסט שחל בתחומי המחקר מפעילות משנית בהקשרי הייצור והתצוגה של אמנות, אל אכלוס של עולם האמנות כגורם פעיל בזכות עצמו. אם בעבר הוגדר המחקר בהתבסס על גופי ידע ומסורות שהתקבלו בירושה, כיום הוא נתפס כבחינת התנאים המבססים את החשיבה ואת הידע. החיים מושפעים באופן שוטף מתנאים של סכנה, מחסור, קיימוּת, ביטחון ומימון, ואלה, בהכרח, מטביעים חותם בנושאים ובמתודולוגיות של המחקר. פרקטיקות האמנות העכשוויות ממוקמות בלב-לבו של ה"מפנה המחקרי" הזה, כגורם מרכזי בפיתוח צורות ואופני מחקר חדשים המעוגנים בהמצאה ובספקולציה ולאו-דווקא בהוכחה, תיקוף ואימות.

למידה היברידית: באקדמית ת"א יפו ובמקביל בזום.

ההרצאה במסגרת הקורס "אמנות ציבורית חדשה: מחוץ ומעבר לחלל התצוגה". הקורס יבחן את אפשרויות הפעולה של אמנים מחוץ לכתלי המוזיאון, חללי התצוגה והגלריות, ובשיתוף פעולה עם גופים עירוניים, דמויות כגון אדריכלים, קבלנים ואגרונומים וגורמים קהילתיים כדוגמת תושבים או קבוצות התייחסות שונות. לצד זאת ניחשף לאמנים הפועלים כחלק מקולקטיבים בארץ ובעולם, נלמד על האתגרים של הפעולה האמנותית-הקהילתית, ונדון בסוגיות אתיות ואסתטיות העולות ממנה.

דימוי: תנועה ציבורית