אמנות של יוצאי אתיופיה בישראל I פרופ' טל דקל ונירית טקלה

הרצאה היברידית

כרטיס
09.06.2024
19:00 - 20:30
105 ש"ח

רכישה

פרטי אירוע

אמנות של יוצאי אתיופיה בישראל: אמנות עכשווית ואקטיביזם חזותי
מרצות: פרופ' טל דקל, נירית טקלה

ההרצאה תציג מגוון רחב של יצירות של אמניות ואמנים ישראלים יוצאי אתיופיה ותיפרש יריעת הדיון אודות אופני ייצוגם בתחומי התרבות המקומית בכלל ובשדה האמנות בפרט. בעשור וחצי האחרונים אנו עדים לדור חדש של אמנים ואמניות ממוצא אתיופי המעדכנים את השדה האמנותי ומחוללים שינוי עמוק בשיח ובציבוריות הישראליים.

בהרצאה זו זה נבקש לקשור בין התפתחויות אלה ובין ייצור אמנותי של דמויות שחורות שנעשו בידי יוצרים מקהילה זו – קהילת יוצאי אתיופיה. במפגש נביא מקבץ קולות של נשים וגברים המבטאים ביצירותיהם, באופן פוליפוני ורב-רובדי, את החוויות האישיות והקולקטיביות שלהם כיהודים יוצאי אפריקה החיים במדינת ישראל כמיעוט אתני, תוך שכל אחד ואחת מהם מדגישים היבטים זהותיים שונים של חייהם – דת, לאום, מגדר, מעמד כלכלי ועוד.

הסברים חברתיים ופוליטיים יאירו יחסי כוח בין לובן ושחורוּת, בין קבוצת ההגמוניה לבין אלו הנדחקים למיקום של היות ה"אחר"; – כל זאת, כפי שהדברים מוצאים ביטוי ומשתקפים ביצירות אמנות.

אודות הקורס
בקורס "אפריקה מעוררת" נעסוק באמנות אפריקאית בעבר ובהווה והשפעתה על היצירה הישראלית. נכיר את האמנות האפריקאית המסורתית ואת התרבויות שפיתחו אותה. נחשוף את האופן שבו השפיעה על המערב ובעקבות זאת על העשייה האמנותית בעולם. בדגש על אמנות ישראלית נעקוב אחר אופן האיסוף והתצוגה בארץ, השפעתה על אמנים שפעלו בעבר ופועלים היום בישראל.

למידה משולבת: פרונטלית באקדמית ת"א יפו ובמקביל בזום.

דימוי: נירית טקלה, Studio visit Adam & eve, שנת 2019