אמנות ציבורית: מאובייקט לפעולה, מתצוגה לאמנות כדרך חיים

הרצאה היברידית

כרטיס
30.10.2022
20:30-19:00
90 ש"ח

רכישה

“Art isn't about what you make but what you make happen” (ג׳רמי דלר).
מבוא חלק ב' בקורס "אמנות ציבורית חדשה" ובו סקירה של אמנים ותערוכות המסמנים את רגעי המפתח במעבר מאמן הפועל בחלל התצוגה לאמן המתערב בחיים

מרצה: דנה יהלומי
למידה היברידית: באקדמית ת"א יפו ובמקביל בזום.

ההרצאה במסגרת הקורס "אמנות ציבורית חדשה: מחוץ ומעבר לחלל התצוגה". הקורס יבחן את אפשרויות הפעולה של אמנים מחוץ לכתלי המוזיאון, חללי התצוגה והגלריות, ובשיתוף פעולה עם גופים עירוניים, דמויות כגון אדריכלים, קבלנים ואגרונומים וגורמים קהילתיים כדוגמת תושבים או קבוצות התייחסות שונות. לצד זאת ניחשף לאמנים הפועלים כחלק מקולקטיבים בארץ ובעולם, נלמד על האתגרים של הפעולה האמנותית-הקהילתית, ונדון בסוגיות אתיות ואסתטיות העולות ממנה.

דימוי: תנועה ציבורית. צילום: כפיר בולוטין