בכל מקום גלות

line
על תחושת הגלות הממשיכה לפעום בקרב יוצרים צעירים בישראל העכשווית
17 בינואר 2021 – 11 באפריל 2021
12 מפגשים בימי א', 19:00 – 20:30

הקורס, שכותרתו מצטטת מי.ח.ברנר, מגשר בין מצב היסטורי-לאומי לבין מצב קיומי: מחד גיסא, "היהודי הנודד" או הפליט הערבי; ומאידך גיסא, מצבו של האדם בסימן גלות ואַל-ביתיות.

יצירות האמנות, שיוצגו וינותחו לאורך הקורס, יבחנו את המתח בין חוויית ה"מקום" לבין תחושת אובדנה, את המתח בין מרכז טריטוריאלי לבין אובדנו ואת תחושת הגלות והנדידה/פליטוּת הממשיכה לפעום בקרב אמנים צעירים בישראל העכשווית.

כהשלמה לשבע הרצאות (המשלבות אמנות, ספרות, שירה ועוד) בנושאים הנ"ל מפי ד"ר גדעון עפרת, ישולבו בקורס שלוש הרצאות של ד"ר חוסני אלח'טיב שחאדה, שיאירו את ההיבטים הנדונים מכיוון האמנות הפלסטינאית. כמו כן, יינתנו שתי הרצאות של ד"ר עדי אפעל בנושא גלותם האירופית של אוצרים ישראליים בני זמננו.

מנחים: ד"ר חוסני אלח'טיב שחאדה, ד"ר גדעון עפרת, ד"ר עדי אפעל

*הקורס יועבר בלמידה היברידית: פרונטלית (במכללה האקדמית תל אביב יפו) ומקוונת (zoom)

+ הטבה לחגים: עד סוף חודש דצמבר 2020 הנרשמים לקורס יקבלו את ספרו החדש של ד"ר גדעון עפרת "אוצר גרילה" לביתם. לפרטים

זויה צ'רקסקי, "היהודי הנודד", סריגה, 2003

  מרצים וסגל

  ד"ר גדעון עפרת
  ד"ר חוסני אלח'טיב שחאדה
  ד"ר עדי אפעל
  17/1/2021 ד"ר חוסני אלח'טיב שחאדה

  מקום ונוף באמנות הפלסטינית העכשווית

  24/1/2021 ד"ר חוסני אלח'טיב שחאדה

  בית באמנות הפלסטינית העכשווית

  31/1/2021 ד"ר חוסני אלח'טיב שחאדה

  חיפוש אחר הבית באמנות הערבית העכשווית

  7/2/2021 ד"ר חוסני אלח'טיב שחאדה

  לריסה סנסור: ״במעבדה״: הקרנת הסרט ודיון. Larissa Sansour – HEIRLOOM “In Vitro”,2019

  14/2/2021 ד"ר גדעון עפרת

  מקום וגלות: על התיאוריות של המושג "מקום" ועל הקשריהן הפסיכולוגיים, הקיומיים, הלאומיים והאמנותיים. בחינת שורשיו הרומנטיים-גרמניים של המושג וגלגולו היהודי (במחשבת חז"ל) והציוני. על דימויי הגלות באמנות הציונית המוקדמת ועל גלגוליהם באמנות הישראלית הפוסט-מודרנית.

  21/2/2021 ד"ר גדעון עפרת

  היהודי הנודד: סקירת הדימוי של "היהודי הנודד" (או "היהודי הנצחי"), מראשיתו הנוצרית-אנטישמית, דרך אינספור ניסוחיו החזותיים ועד לעיצובו באמנות היהודית של סוף המאה ה- 19ותחילת המאה ה- 20. על רקע זה, ייבחנו דימויי "הישראלי הנודד" באמנות הישראלית בעשרות השנים האחרונות.

  28/2/2021 ד"ר גדעון עפרת

  מסלולי-נדודים: על נון-טריטוריאליות ושלילת מרכז בתערוכת "מסלולי-נדודים", מוזיאון ישראל 1991.

  7/3/2021 ד"ר גדעון עפרת

  כאן/שם: על הדיכוטומיה האמנותית שביצירות אמני "דלות-החומר" בין השפע האסתטי ההלניסטי-נוצרי לבין היעדרותו במקום הישראלי-יהודי.

  14/3/2021 ד"ר גדעון עפרת

  המקום הישראלי: מבט מהגג. בחינת אופן הייצוג של המקום הישראלי מנקודת המבט של גגות.

  21/3/2021 ד"ר גדעון עפרת

  אובדן תחושת המקום: מגמות גלובאליסטיות ופוסט-ציוניות באמנות הפוסט-מודרנית הישראלית.

  4/4/2021 ד"ר עדי אפעל

  אוצרים ישראלים בגלות : פועלו של אורי דסאו

  11/4/2021 ד"ר עדי אפעל

  תיאורטיקנים ישראלים בגלות: היש דבר כזה, תיאוריה ישראלית?

   קורסים נוספים שיעניינו אותך