nial_436מבקר אמנות, מרצה ועורך שותף של כתב העת המקוון לאמנות, תרבות וחברה ״ערב רב״ (www.erev-rav.com). אמיר החל את דרכו בכתיבת ביקורות וכתבות אמנות במקומון הירושלמי ״כל העיר״ בשנת 2004, ומאז הוא מפרסם בקביעות מאמרים במגוון עיתונים, קטלוגים וכתבי עת. בשנים 2007-2009 ערך את כתב העת המקוון ״מארב״, ובראשית 2010 הקים יחד עם רונן אידלמן את ״ערב רב״, שבו הוא עורך וכותב עד היום. במקביל מלמד אמיר קורסים על אמנות ישראלית, אוצרות ותיאוריות ביקורתיות של אמנות במכללות ״שנקר״ ו״ספיר״ ובביה״ס הדתי הגבוה לאמנות ״פרדס״. אמיר הוא בוגר המחלקה לאמנות בבצלאל, למד בחוג ללימודים גרמניים באוניברסיטה העברית, ובימים אלה משלים תזה לתואר שלישי בלימודי תרבות באוניברסיטה העברית.