המשותף קיבוץ: אמנות מן הצד השמאלי 1988-1978

תיעוד אירוע השקת ספרה החדש של האוצרת והחוקרת טלי תמיר בבית לאמנות ישראלית. האירוע התקיים ב-16.12.22 סמסטר א' תשפ"ג
שקף

תכנית האירוע:
ברכות ודברי פתיחה: עידית עמיחי, מנהלת בית לאמנות ישראלית.
הקרנת חומר תיעודי מתערוכות "המשותף קיבוץ".
עדי אנגלמן, עמותת מרסל לקידום אמנות ותרבות, מו"לית שותפה.
דודו אמיתי, ארכיון יד יערי, מו"ל שותף.
יעקב חפץ, אמן מייסד של קבוצת "המשותף קיבוץ".
אמנון ברזל, אוצר תערוכות של "המשותף קיבוץ", בשיחה עם טלי תמיר
רוביק רוזנטל, מחבר הספר "קיבוץ בעידן הספק", 1980
ד"ר ענת קדרון, "ביקורת מבית: על שמאל ביקורתי וממסד בתנועת העבודה"
טלי תמיר, מחברת הספר: סיכום ותודות

יעקב חפץ / דברים על קבוצת "המשותף קיבוץ"

בראשית דברי אני חייב לציין שחסר לי כאן מאד ידידי דבלה הלר ז"ל, שהיה שותף ליוזמה ולארגון של קבוצת "המשותף קיבוץ". אני אנסה להציג עמדה אישית, שמעוגנת בתהליך קבלת ההחלטות וההתפתחות שלנו כקבוצה.

בשלהי 1974 דבלה ואני נפגשנו בגלריית הקיבוץ, במסגרת תערוכה. שנינו הבאנו מידע ויזואלי על המקום שבו אנחנו פועלים, שנינו פעלנו מחוץ לאזור הנוחות, דבלה עבד על שרידי כפר פלסטיני ואני על שרידי חקלאות בסביבת הקיבוץ. בפגישה זו התחלנו להעלות את הצורך להציג את מכלול המרכיבים שסובבים אותנו, הן במישור האידאולוגי והן מההיבט הגיאו-פוליטי. לא התכוונו לתת תשובות, היו לנו לאורך זמן הרבה פגישות שבהן הלכה והתגבשה עמדתנו. בשלב ראשון הבהרנו לעצמנו כי אין לנו עניין לקחת חלק בהתרחשות המרכזית של האמנות בארץ, בתל אביב. רצינו לפנות מקום לדרך חשיבה שונה ואולי בדיעבד לפעולה. דבלה הדגיש "רק לא ציור", כלומר כבר בשלב הראשון היינו מודעים במה אין לנו עניין, וזאת על מנת לחפש כלים אחרים שיתאימו לכיוון אותו התחלנו לגבש. דבלה ואני התחלנו לבחון את ההבדלים שבין קיבוץ הממוקם בצפון הארץ (קיבוץ אילון בגליל המערבי, שבו אני התגוררתי) לזה שמשיק למידבר בדרומה (קיבוץ נירים שבו דבלה חי). חקרנו כיצד חקלאים וחברים בשני הקיבוצים מגיבים על שפע של משקעים לעומת דלות גשמים, מה מתרחש בעונות השנה כשבמקום אחד יורדת כמות משקעים גדולה מאוד בעוד שבאחר יורדת כמות מזערית. אלה היו שני קיבוצים של תנועת השומר הצעיר שלכאורה אמורים להיות דומים, אבל במציאות הם שונים.

דבלה ראה עצמו כקומוניסט ואני הצהרתי על עצמי כמרכסיסט, וזו הייתה נקודת מוצא נוספת שדרכה אפשר להבין את הדיאלוג בינינו ואת התהליכים שהתפתחו. בדיעבד המפגשים הראשונים הולידו פרויקט רחב, שקראנו לו מפת משקעים. כבר על פי ההזמנה לפתיחת האירוע (שלא התקיים) קבענו עמדה פוליטית ברורה, במקום מפת הגבולות הרשמית והעיסוק בארץ ישראל מנקודת מוצא פוליטית, הצגנו מפת משקעים, מפה "גמישה", חוצה גבולות פוליטיים, שאין בה כל מאבק והיא תוצר ישיר של הטבע ויש לה השפעה גדולה על התנהלותו של האדם בחייו היומיומיים. הפרויקט הזה עסק במדידת רמת המשקעים מצפון לדרום, בבניית אובייקטים שניתן להגדירם כפונקציונליים – מודדי מים שונים, ובהפעלת מדיומים אמנותיים שונים כמו אמנות דואר, צילום, דיונים עם מומחים למשקעים ולהשקיה, עדויות וראיונות אישיים, ועוד. הפרויקט הוצג כמה פעמים ובכל שלב הוא הוצג בדרך שונה. התצוגות כללו תיעוד פעולות, הצבת שילוט לאורכה של הארץ עם ציון רמת המשקעים בכל אתר ותיעוד דרכי ניצול ושימוש של משקעים, בצפון ובדרום. במקביל דבלה ואנוכי קיימנו דיון רחב יותר, על הקיבוץ, על אידאולוגיה ופרקטיקה ועל יסודות שמתחילים להתרופף. עלו שאלות שהעסיקו את שנינו, אחת מהן היא מידת יכולתו של הקיבוץ להתקיים לאור השינויים שמתחוללים בסביבה קפיטליסטית אגרסיבית. שאלנו את עצמנו האם אנחנו מעוניינים בהפרדה בין מעשה האמנות לאקטיביזם חברתי; במקרה שלנו היה ברור שאנחנו פונים לפעולה ביקורתית.

בראשית 1978, כשנה אחרי עליית הימין לשלטון, החלטנו להקים קבוצת אמנים שתפעל ביחד. דבלה קבע את השם: המשותף קיבוץ, למעשה שיכפול סמנטי, שהרי קיבוץ הוא שיתוף וגם המשותף בינינו היה היותנו חברי קיבוץ. הפניה הראשונה הייתה מופנית בעיקר לחברי קיבוצים של תנועת השומר הצעיר, אך היו גם אחרים. שוב חזר התנאי של דבלה – לא ציור! הנחת היסוד שכבר ציינתי, שהובילה אמנים לחפש דרך ביטוי שונה. לא התקיימה ממש אוצרות. פעלנו מתוך קבלה ופתיחות, היינו מודעים לעובדה שהרמה לא אחידה, אך כאמור הדיון עצמו היה העיקר. "הקיבוץ בעבר" או "ערכים מתמוססים" – שתי דוגמאות לכותרות שנתנו. היו פרויקטים יותר אילוסטרטיביים ואחרים יותר מושגיים, היו אובייקטים גדולי ממדים והיו קטנים, כמודלים. אפשר בדיעבד לטעון שזו הייתה אמנות מגויסת, אך בהבדל אחד מהמקובל: היא לא הייתה מגויסת למען קידום רעיון או העצמתו, אלא ההפך מזה: היא עסקה בביקורת, בהצגה של נקודות תורפה ברעיון שממנו צמחה. חשנו שאנחנו שרויים בתהליך של שינוי, מאוד נזהרנו מהצגה פופוליסטית, לא ליפול למלכודת של עסקנות או של שיתוף פעולה. בשלב הראשון התגובות מצד התנועה הקיבוצית היו מינוריות, למעשה ההנהגה לא הגיבה, אולי בגלל העובדה שהאירוע הראשון הוצג בבית אגודת הציירים באלחריזי ולא בגלריית הקיבוץ, שבאופן טבעי אמורה הייתה לשמש כמקום הולם לקיומו של אירוע כזה.

שנה מאוחר יותר פנינו לאמנים נוספים. מראש היינו יותר מכווני מטרה וביקשנו להציג ביקורת יותר חריפה וממוקדת, כזו שקודם כל תעורר תגובה בתנועה הקיבוצית, כולל אצל מנהלי גלריית הקיבוץ, שבחרנו בה כמקום רלוונטי לפעילות. שאפנו להפוך את הגלריה לאתר ייחודי, שמתנהל מחוץ לדיון המרכזי של האמנות הישראלית. היותה גוף לא מסחרי אפשר לנו לממש את הכוונה הזו. הנחת עבודה נוספת הייתה שהדיון שאנחנו מעלים לא יישאר בתחומי הגלריה והתנועה הקיבוצית, אלא גם יחרוג מעבר לה. הדרך הייתה ברורה: פעולות ואירועים שמחד מתמקדים בנושא הקיבוץ, אך יש בהם גם נגיעה רחבה יותר הקשורה לחברה הישראלית. בחנו פרויקטים יותר רדיקליים, יותר מתריסים. כמארגן האירוע קבעתי דרך תצוגה, למעשה רצף של תערוכות יחיד, של פרויקטים שאכלסו את כל חלל הגלריה ("המשותף קיבוץ" מס. 2).

אני רוצה לציין כמה עבודות, מהיותר רדיקליות שהצגנו: דבלה הלר עם צילום מטופל ("לס"), דוב אור נר עם פרה שהורדה לגלריה ("פרהוויזיה"), ונחלבה שם במשך שבועיים כשהיא בוהה במסך טלוויזיה, חיים מאור עם "מיתוסים מתמוססים", שעוררה סערה וויכוחים רבים. אני הצגתי את "הגלריה האדומה", הרצאה של 24 שעות ברצף על מרכס ואנגלס בחלל הגלריה שנעטף באדום. בשלב הזה, מטבע הדברים, כבר החלו להגיע תגובות, חלקן כביקורת קשה שהתייחסה למייצבים ולשפה הלא-מוכרת, אך באותה מידה גם לביקורת ולשיח שיצרנו סביב תהליך השינוי בתנועה ובשיח, שבא לידי ביטוי ברמות שונות. כאמור, לא עסקנו בניסיון לשינוי מבני בשדה האמנות, אלא בערעור המבנה הקיים של התנועה הקיבוצית ושל החשיבה השלטונית. כך פעלנו ביתר שאת ומיקוד מול מלחמת לבנון ויזמנו אירועי מחאה אליהם הוזמנו כלל האמנים בארץ.

"רק לא ציור" אולי הייתה הצהרה ברורה ביותר, אך היא נאמרה לא בכוונה להיכנס לשיח ביקורתי על שהתרחש באותו זמן בשדה האמנות סביב מוזיאון תל אביב (למשל, מגמת החזרה לציור בראשית שנות השמונים ותערוכת "רוח אחרת" ב-1981), אלא להגדיר באופן ברור באלו אמצעים אנחנו יכולים לכוון למטרה שאותה הגדרנו בכותרת הפרויקט/אירוע המשותף קיבוץ.

טלי תמיר / דברי סיכום וברכות

עידית, עדי, דודו ויונת, אמני "המשותף קיבוץ", וכל מי שנמצא כאן אתנו – למרות הקהל הרב, אני מתקשה להגיד 'קהל נכבד', כי רבים מאלה שיושבים כאן הם חברים וחברות אישיים שלי, תלמידים ותלמידות, אוצרים ואוצרות ואמנים ואמניות שותפים/שותפות לעבודתי ולחיי במהלך השנים. קהילה שלמה שבאה לתמוך ולהביע עניין בספר שנקרא "אמנות מהצד השמאלי". זה לא פשוט בימים אלה כשהצד השמאלי חבוט ונלחם על חייו. אני נרגשת לראותכם כאן ותודה שבאתם!

הספר הזה היה צריך להיכתב לפני זמן רב, ולמעשה הוא כמעט נכתב כמה פעמים, על ידי חוקרים שונים, ביניהם על ידי גליה בר אור, שקרובה לפחות כמוני לנושא, אבל מסיבות שונות הכתיבה נדחתה, עוכבה או לא יצאה לפועל. אך מותו המוקדם של טולי באומן ב-2015, ואחריו מותו של דב הלר, מייסד הקבוצה, ב-2018, ויבדל לחיים ארוכים, המבוגר שבחבורה, דב אור נר בן ה-96 היום, האירו את הצורך הזה בדחיפות בלתי מתפשרת: הספר צריך להיכתב, הסיפור הזה חייב להתנסח וההיסטוריה של האמנות הישראלית שוב תתרחב ותפנים נרטיב חדש, שלא היה חלק אורגני מתוכה. ואכן, בסופו של דבר פשוט ישבתי וכתבתי, חקרתי, ראיינתי, חיטטתי בארכיונים, הצקתי לאמנים שיחפשו דימויים ישנים שכמעט אבדו ונעלמו, ובעבודת פאזל מסובכת ואיטית, בשיתוף פעולה הדוק עם המעצב המופלא והסבלן משה מירסקי, הצלחנו לשחזר, גם אם לא באופן מלא לגמרי, את העשור של פעילות הקבוצה, ואת העבודות המעניינות והייחודיות לזמנן שהוצגו בתערוכות ובאירועים שערכה. אני משוכנעת שביום מן הימים, בעתיד הקרוב או הרחוק, יצוצו דימויים נוספים וחומרים נוספים שלא הצלחתי לשים עליהם את ידי, אבל אז הם כבר יצטרפו וישתבצו בהיסטוריה מוכרת ולא בזיכרון מחוק ונעלם.

וקצת היסטוריה על הקשר שלי לקבוצת "המשותף קיבוץ": באוקטובר 1994 נכנסתי לתפקידי כאוצרת של גלריה הקיבוץ, מינוי חיצוני שנכפה על הגלריה, שלא ברצונה, מטעם משרד התרבות שביקש, לצורך תמיכה, ניהול אוצרותי מקצועי ולא תנועתי. לא קל היה לקהילת האמנות הקיבוצית להכיל את עמדותי, שניסחתי בעוז של אוצרת צעירה ובוטחת, כפי שאפשר לקרוא בהצהרת הפתיחה: "הקיבוץ, הפעם לא כחזון ציוני, לא כמופת מוסרי, לא כנוסטלגיה רומנטית, אלא כתוצר של תרבות, עם ממצאים קיימים, העומדים למבחן. הקיבוץ כפרטנר לשיח תרבותי המסוגל למבט רפלקסיבי בעצמו ובסביבתו ומנהל דיאלוגים פתוחים". המודל שלי לדיאלוג פתוח, רפלקסיבי וביקורתי שכזה, שהגיב לשינויים העמוקים שעברו על התנועה הקיבוצית בפרט ועל החברה הישראלית בכלל, עם עליית הימין לשלטון, היה הפעילות של קבוצת "המשותף קיבוץ". הדי התערוכות האוונגרדיות והניסיוניות שלהם בחלל הגלריה בשנות השבעים והשמונים ריחפו בתודעתי כמופת, אליו שאפתי לחזור. מרים טוביה הייתה האוצרת הראשונה שזיהתה את הייחוד של הקבוצה וכפי שהיא עצמה העידה בשיחה שהספקנו לנהל לפני מותה: "לא הייתה לי אג'נדה, אבל ידעתי לזהות דברים מעניינים". ואכן היא אצרה את התערוכה הראשונה והמעניינת של הקבוצה, שהתכנים שעלו בה ונעלמו מן הזיכרון יכולים לפרנס יום עיון שלם: החל מן הקשר בין ארכיטקטורה לאידיאולוגיה ועד תיאוריות של לחץ קבוצתי, תת-מודע ארכיאולוגי והקשרים מורבידיים של טבע, שדות וחפירות. תודעת המשבר ריחפה שם בעוצמה, ב1978, הרבה לפני פריצתו הגלויה לתודעה הציבורית. אמנם, בדיונים פנימיים בכתבי העת הקיבוציים, הייתה נוכחות למשבר האידיאולוגי, להתברגנות הזוחלת ולחיפושי הדרך, כבר עשור מוקדם יותר, אך בשדה האמנות הפלסטית, לא היה כל הד למשבר הזה עד הופעתם בזירה של אמני "המשותף קיבוץ". פעילותה של קבוצת "המשותף קיבוץ", שהתנסחה בשפה חדשה, נטשה תבניות מיושנות של נוף והפשטה, יזמה פעולות במרחב החיצוני, הציגה צילום תיעודי, שלא היה מקובל כמדיום אמנותי, ושילבה בתערוכות דיונים, הרצאות, מחול, הקרנות, תיאטרון וסדנאות חשיבה ועבודה הייתה רדיקלית בזמנה הן בזירת האמנות הישראלית ובודאי בבמה המצומצמת של האמנות הקיבוצית. רבים מהזרעים הרעיוניים שנבטו אז בעבודתם הבשילו מאוחר יותר ואחרים נעלמו והתפוגגו. התערוכות שאצרתי לאמני הקבוצה בשנות התשעים והאלפיים, עשרים שנה מאוחר יותר, עדיין נשאו איתן את אותה אנרגיה של אתגור הקיים ורפלקסיה על המערך המוכר, אם לא ביקורת נוקבת על זניחת מה שהיה ואבד.

בספר שלפניכם פרשתי יריעה רחבה הרבה יותר מזו של תולדות הקבוצה ודנתי בהתפתחות ההיסטורית של מעמד האמן והאמנות בתנועה הקיבוצית, ובהיסטוריה של הספק והביקורת בהגות הקיבוצית. הדיון התפצל לשיח על האמנות כאידאה מופשטת במחשבה הסוציאליסטית לבין המחשבה על האמן עצמו כחבר בקהילה, ייעודו ותפקידו. הספר מצביע על רגע מסוים בהיסטוריה של האמנות הקיבוצית שבו האמן הקיבוצי שינה את הגנטיקה היסודית שלו בשלושה מובנים יסודיים: א. הוא לא היה עוד האאוטסיידר, המשוגע לדבר, או המתבודד של הקבוצה, אלא דווקא מזכיר הקיבוץ, מנהל ענף או רכז חברתי ב. הוא לא היה עוד האמן המקשט והמייצג, שמשרת את ערכי החברה ותומך בה ללא סייג, אלא אמן שמשקיף על החברה מבחוץ ומשקף לה את עצמה ואת כשליה וג. האמן של "המשותף קיבוץ" סרב גם למודל האמן האוטונומי-מודרניסטי שמפריד בין אמנותו לבין אורח חייו הרעיוני והחברתי, ובחר לראות בשתי הפאזות האלה רצף אחד מחייב. אמני המשותף קיבוץ ניהלו פעילות אמנותית מלאה ובמקביל תפקדו כמזכירים וכבעלי תפקידים מרכזיים בקיבוציהם. הייתה זו קבוצה גברית, של אמנים-אקטיביסטיים; אמניות-נשים השתלבו בשולי הפעילות של הקבוצה בכמה תערוכות, אך לא הפכו לנותנות-טון וקובעות. אם מחמת רוח הזמן, ואם מחמת קוצר-ראות של הקבוצה עצמה, כזה היה המצב.

השם שבחרה לעצמה הקבוצה, בעקבות הצעתו של דב הלר, "המשותף קיבוץ", היה לא מעט בעוכריהם, ואיפשר לביקורת האמנות בעיתונות הכללית לכנות אותם, בזלזול מסוים, "הקיבוצניקים". אך מנקודת מבטם של חברי הקבוצה, הוא דווקא הדגיש את המחויבות הערכית שלהם לרעיונות חברתיים, את המעמד המתעמת שלהם מול הממשלה הימנית, והעניק להם לגיטימציה לביקורת שבאה מבפנים ולא מבחוץ. "למי יש זכות למתוח ביקורת?" שאלו אז יריב בן אהרון וגיורא גור, בעקבות הסערה שחוללה התערוכה של חיים מאור, ותהו האם החברה הקיבוצית או הישראלית בכלל מעוניינת בחיפושי דרך ובמחשבה בלתי שגרתית, ומהו המקום שהיא נותנת לאמנים ולאנשי רוח בתוכה? בחברה הישראלית של היום, שמציגה עמדה בוטחת, אטומה ומתנשאת, ודוחה מעליה כל צל של ביקורת או ספק, העמדה הזו חשובה מעין כמוה ויכולה להאיר כפנס בחשיכה. חנה ארדנט טענה שהיעדר מחשבה והימנעות מרפלקסיה היא-היא מקור הרוע והאדישות, רעיון משלים לתפיסה של אדורנו שאמנות טובה היא זו שאינה מאשרת את הקיים, אלא מתסיסה, מציפה שאלות ומערערת על מערכת היגדים מוסכמת. התססה והצבת סימני שאלה, תוך פתיחת דיון עקרוני, היו מטרות חשובות יותר ממתן פיתרון או תכנון דידקטי.

"המשותף קיבוץ" לא הסתגרה בדלת אמות הקיבוץ והאוטופיה הסוציאליסטית. היא חשפה והציגה לציבור מראות של קיפוח חברתי ממוסררה, גירוש של כפר פלסטיני ואיתרה סימנים ראשונים להתנחלות האדנותית בשטחים. צילום אחד של יוסף הוכמן מאלון מורה, ב-1980, המראה נער פלסטיני מצחצח את נעליו של קצין צה"ל, כשהג'יפ הצבאי ניצב ברקע, חשף כבר אז את השליטה הבוטחת של הכובש ואת החלוקה למעמדות של אדון ועבד. ההתנגדות למלחמת לבנון והתגובה על אירועי הטבח במחנה הפליטים סברה ושתילה פתחו ב-1983 פרק חדש בפעילות הקבוצה שהיה ממוקד עוד יותר בפוליטי. בדומה לאמנים אמריקאים שמחו נגד מלחמת וייטנאם, גם קבוצת "המשותף קיבוץ" התמקדה בהתנגדות למלחמת היש-ברירה בלבנון ולפלישה לבירות, ויזמה תערוכות מחאה, בתחילה רק של חברי הקבוצה ומאוחר יותר של אמנים מתנגדים בכלל, מהלך ששינה את המתח הפנימי בקבוצה והפך אותה מקבוצת אמנים ממוקדת לקבוצה יוזמת ומארגנת. בתערוכות האחרונות, שהציגו כרזות מחאה של מיטב אמני ישראל, השתתפו דוד טרטקובר, מיכה אולמן, דני קרוון, ציבי גבע חנן רוגלין ורבים אחרים. באופן פרדוכסלי, הפתיחה הזו אל כלל אמני ישראל, פוגגה את כוחה הסגולי של הקבוצה והייתה לשירת הברבור שלה.

שנות אור עברו מאז על החברה הישראלית ומנגנוני השלטון שלה, ודברים השתנו מקצה אל קצה. לנוכח המצב הנוכחי, המאיים על ערכי יסוד של החברה הישראלית כולה חוזר ומעלה ספר זה את המורשת של אמנות מחאה ומתנגדת: סירוב לציית לגחמות השלטון והשמעת קול התנגדות נותר כענן עשן סביב הפעילות בטירה בגעש ובגלריית הקיבוץ. הביקורת הנוקבת מבפנים על התנועה הקיבוצית ראויה להילמד ולהיזכר כעמדה רדיקלית, כזו שהאמנות יכולה לשאת על גבה ולהוביל דרכה מגמות של שינוי כמו שנעשה, למשל בדוקומנטה האחרונה בקאסל. תזה זאת ראויה לדיון רחב יותר, אך תם זמננו להיום…

לפני שאסיים את דברי, חובה נעימה היא לי להודות לכל מי שתמכו בספר: בראש ובראשונה לעדי אנגלמן שעוד בטרם קראה את הטקסט המלא, כבר התייצבה מאחורי הרעיון שלו, ואמונתה בו לא נפלה ולא שכחה בכל מהלך העבודה. השותפים מיד יערי – דודו אמיתי, יונת רוטביין-מרלא ומיכל שרייבר, היו מבחינתי שותפים טבעיים והכרחיים למחקר שעוסק באמנות שכולה נושמת וניזונה מן המורשת האידיאולוגית של השומר הצעיר וערכי השמאל. ואכן תמיכתם הייתה מלאה ובלתי מסוייגת ותודה על כך. אלעד נחשון, אז סטודנט להיסטוריה והיום דוקטורנט וחוקר, סייע לי רבות בתחקיר העיתונאי ואני מודה לו על עבודה יעילה וטובה. תודה והערכה לעורכת הלשונית תמי בורשטיין, שהכילה את הגרסאות והטיוטות השונות, ואחרון, משה מירסקי, שיצר ספר שתענוג להחזיק ולקרוא בו מכל בחינה. תודתי העמוקה לו על שעות רבות של עבודה משותפת, נעימה ומקצועית.

ולבסוף – תודה לאמני "המשותף קיבוץ": ליעקב חפץ ליובל דניאלי – שמופיע כאן תחת כובע כפול, כאמן מרכזי בקבוצה וכארכיונאי ומנהל אוסף האמנות הקיבוצית ביד יערי, לאברהם אילת, לדב אור נר, לחיים מאור, ליוסף הוכמן וליעקב שופר, שלא חסכו מאמץ וסייעו לי בכל בקשותי. אני משלחת מכאן את רגשות תודתי גם לדבלה הלר ידידי ולטולי באומן שכבר אינם איתנו ותודה מיוחדת לבנותיהם – גליה וענת הלר ולשלומית באומן, שהשתדלו להשלים מידע ולספק צילומים וחומרים שחסרו. תודה לבני משפחתי האהובים שתמכו, בכל מובן, ולכולכם שבאתם הנה.

 

תולדות האמנות הישראלית: מגמות וזרמים

טלי תמיר בקורס מרתק אודות התפתחות האמנות הישראלית משנות ה-60 ועד ימינו. פתיחת הקורס: 5.2.23
Facebook