פרופ' יעל גילעת

פרופ' יעל גילעת

line
מרצה בכירה לאמנות, חוקרת אמנות ותרבות חזותית. ראשת התכנית הבינתחומית להוראת מדעי הרוח והאמנויות, אורנים המכללה האקדמית לחינוך. מחברת הספר "דור המפנה: אמנות צעירה בשנות השמונים בישראל" בהוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אונ' בן גוריון (2019).
יעל גילעת
יעל גילעת
מרצה בכירה לאמנות, חוקרת אמנות ותרבות חזותית. ראשת התכנית הבינתחומית להוראת מדעי הרוח והאמנויות, אורנים המכללה האקדמית לחינוך. מחברת הספר "דור המפנה: אמנות צעירה בשנות השמונים בישראל" בהוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אונ' בן גוריון (2019).