עדנה פסט

עדנה פסט

line
עדנה פסט היא יזמית חברתית בתחום שוויון הזדמנויות בחינוך לאמנות בקרב אוכלוסיית המיעוטים בישראל עם היסטוריה מוכחת של ייסוד ומימון פרויקטים לחינוך לאמנות למיעוטים ישראלים. היא חברה בפורום של 7 קרנות החברות ב-JfN העוסקות בקידום אמנויות בישראל.
עדנה פסט
עדנה פסט
עדנה פסט היא יזמית חברתית בתחום שוויון הזדמנויות בחינוך לאמנות בקרב אוכלוסיית המיעוטים בישראל עם היסטוריה מוכחת של ייסוד ומימון פרויקטים לחינוך לאמנות למיעוטים ישראלים. היא חברה בפורום של 7 קרנות החברות ב-JfN העוסקות בקידום אמנויות בישראל.