חמוטל סדן

חמוטל סדן

line
חמוטל סדן היא דוקטורנטית בבית הספר להיסטוריה של מזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב.

ב-2020 היא השלימה את לימודי המאסטר שלה בתכנית הבינתחומית באמנויות באוניברסיטת תל אביב, שם כתבה תזה על אודות אמנות של מבקשי מקלט ופליטים בישראל בין השנים 2006 ל-2020. מחקרה מתמקד באמנות מעבר, הגירה כפויה, אמנות גרפיטי בבתי כלא ובשאלות של צנזורה ויחסי כוח. ב-2023 היא ריכזה והנחתה סדנת אמנות לאמנים מבקשי מקלט, שתוצריה הוצגו בתערוכה שהתקיימה בגלריה של המכון הצרפתי בתל אביב. בין 2021-2023 היא השתתפה בתכנית המחקר GAP על אמנות גרפיטי בבתי כלא.

ב-2019 היא הקימה את קהילת הפייסבוק Art of Refugees in Israel, שמשמשת פלטפורמה לאמנים מבקשי מקלט להציג את יצירותיהם ולהיחשף להזדמנויות. מאז 2017 היא מעורבת בארגון זכויות האדם "המוקד לפליטים ולמהגרים" שם היא מפיקה ואוצרת תערוכות אמנות ואירועי תרבות שמציגים אמנות של מבקשי מקלט, במטרה לקדם דיאלוג בינם לבין הציבור הישראלי.
Hamutal Sadan - professional photo
Hamutal Sadan - professional photo
חמוטל סדן היא דוקטורנטית בבית הספר להיסטוריה של מזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב.

ב-2020 היא השלימה את לימודי המאסטר שלה בתכנית הבינתחומית באמנויות באוניברסיטת תל אביב, שם כתבה תזה על אודות אמנות של מבקשי מקלט ופליטים בישראל בין השנים 2006 ל-2020. מחקרה מתמקד באמנות מעבר, הגירה כפויה, אמנות גרפיטי בבתי כלא ובשאלות של צנזורה ויחסי כוח. ב-2023 היא ריכזה והנחתה סדנת אמנות לאמנים מבקשי מקלט, שתוצריה הוצגו בתערוכה שהתקיימה בגלריה של המכון הצרפתי בתל אביב. בין 2021-2023 היא השתתפה בתכנית המחקר GAP על אמנות גרפיטי בבתי כלא.

ב-2019 היא הקימה את קהילת הפייסבוק Art of Refugees in Israel, שמשמשת פלטפורמה לאמנים מבקשי מקלט להציג את יצירותיהם ולהיחשף להזדמנויות. מאז 2017 היא מעורבת בארגון זכויות האדם "המוקד לפליטים ולמהגרים" שם היא מפיקה ואוצרת תערוכות אמנות ואירועי תרבות שמציגים אמנות של מבקשי מקלט, במטרה לקדם דיאלוג בינם לבין הציבור הישראלי.