דרורה דומיני

דרורה דומיני

line
אמנית ישראלית ומורה בכירה וותיקה במחלקה לאמנות בבצלאל. כינויה, שניתן לה בידי חוקר האמנות הישראלית גדעון עפרת, הוא "הפסלת העבריה". דומיני החלה את פעילותה בראשית שנות ה-80 והייתה מהנשים הבודדות בקרב פסלי ישראל. יצירות בולטות שלה עוסקות בבחינה ובביקורת של החיים בקיבוץ ובכלל של המיתוס הגברי הישראלי וזאת על ידי עיסוק בתכנים של גוף, זיכרון ומוות.

בשנת 2007 זכתה בפרס שר המדע התרבות והספורט, נימוקי השופטים מבטאים את ייחודה של דומיני בשדה האמנות הישראלי: "[דומיני] הביאה איתה שפת פיסול פורמליסטית שעברה, מהר למדי, הסבה לדיבור תלת-ממדי על תרבות, על ביוגרפיה ועל זהות. דרורה דומיני הוכיחה יכולת התחדשות בפיתוח חומרים לא-שגרתיים ובניסוח דימויים טעונים". בשנת 2020 זכתה בפרס רפפורט לאמן בכיר.

צילום: אתר קרן רפפורט
דרורה-דומיני-צילום-קרן-רפפורט
דרורה-דומיני-צילום-קרן-רפפורט
אמנית ישראלית ומורה בכירה וותיקה במחלקה לאמנות בבצלאל. כינויה, שניתן לה בידי חוקר האמנות הישראלית גדעון עפרת, הוא "הפסלת העבריה". דומיני החלה את פעילותה בראשית שנות ה-80 והייתה מהנשים הבודדות בקרב פסלי ישראל. יצירות בולטות שלה עוסקות בבחינה ובביקורת של החיים בקיבוץ ובכלל של המיתוס הגברי הישראלי וזאת על ידי עיסוק בתכנים של גוף, זיכרון ומוות.

בשנת 2007 זכתה בפרס שר המדע התרבות והספורט, נימוקי השופטים מבטאים את ייחודה של דומיני בשדה האמנות הישראלי: "[דומיני] הביאה איתה שפת פיסול פורמליסטית שעברה, מהר למדי, הסבה לדיבור תלת-ממדי על תרבות, על ביוגרפיה ועל זהות. דרורה דומיני הוכיחה יכולת התחדשות בפיתוח חומרים לא-שגרתיים ובניסוח דימויים טעונים". בשנת 2020 זכתה בפרס רפפורט לאמן בכיר.

צילום: אתר קרן רפפורט