100 שנות הדפס ישראלי

17.07.2015
10:00:00

רכישה

פרטי אירוע

אריק קילמניק | 40 שנה של עשייה אמנותית
פרופ’ לארי אברמסון | ללמוד מסדנת ההדפס בירושלים
פרופ’ שרון פוליאקין | דפס-אמן, אמן-דפס
אירית הדר | הדפס הוא הנושא
אירנה גורדון | הפירוק שבהדפס, מחשבות בעקבות דרידה
ד”ר גדעון עפרת | לשאלת מרכזיותו של המרכז