ערב לכבוד ספרה של סיגלית לנדאו ״שנות מלח״

13.11.2019
10:00:00

רכישה

פרטי אירוע

עידית עמיחי | דברי פתיחה

מיכאל גורדון | ״שנות מלח בלופ״

שירה פרידמן | “ברית מלח”

ד”ר גדעון עפרת | “אשת לוט” באמנות בכלל, באמנות הישראלית בפרט ועוד יותר והכי – ביצירתה של סיגלית לנדאו

סיגלית לנדאו | ים המוות הכחול בלי-את ינוע- סיפור המשא במילות כמפתח

 

דימוי: סיגלית לנדאו, When I Go ,

2017, שרפרף כפול, צ׳לו, קשת והינומה מצופים בגבישי מלח על רהיטי עץ. מראה הצבה. צילום: יותם פרום