שֵדים במרחב האוצרותי
של נעמי אביב

יום עיון במלאת 5 שנים לפטירתה

30.11.2018
10:00:00

רכישה

פרטי אירוע

עידית עמיחי | דברי פתיחה
להקת אפור גשום עם מיכל ספיר | גן החשמל
טלי תמיר | שדים וסרבנים: על מרחב האוצרות של נעמי אביב
אתי ויזלטיר | סרטון שדים
מיכל ספיר | מן הגוף פנימה אל העולם: מסה קצרה על אמנות עכשווית
טקסט קולאז’י המורכב מטקסטים שונים שכתבה נעמי אביב
יצחק ליבנה | הפה הפעור של המדוזה
ד”ר אסנת צוקרמן רכטר | אוצרת על הסף – נעמי אביב על סיפה של אוצרות פמיניסטית
רון קונר צריך | נעמי אביב כהשראה ומודל
אתי ויזלטיר | סרטון להיות חוזה
לאה אביר | קירבה: המודל האוצרותי של נעמי
יוסף קריספל | שפע ורעב