קליפה על פני השטח: מפגש עם האמנית ליהי תורג'מן

הרצאה מקוונת

כרטיס
12.12.2022
18:00 - 19:30
90 ש"ח

רכישה

במסגרת הקורס "אמנות והסוואה" מפגש אמן עם ליהי תורג'מן אודות הסוואה ועור: שכבה / קליפה על פני השטח. דרך עבודותיהן של מיכל נאמן, טל מצליח, עדי ברנדה, מירב סודאי וליהי תורג'מן.

מרצה: ד"ר אילת זהר. אורחת: ליהי תורג'מן.
למידה מקוונת דרך zoom.

הקורס "אמנות והסוואה" עוסק באסטרטגיה, אסתטיקה ופוליטיקה של אי נראות באמנות הישראלית. מושג ההסוואה עלה בעשורים האחרונים לתשומת הלב ההגותית דרך הבנת חשיבותן של פעולות הסתרה, התגנבות, חמקנות אי-נראות והטעייה – בהקשרים של הגירה ואחרות, היטמעות והישרדות. בשנים האחרונות מושג ההסוואה נבחן גם במרחב הישראלי, מתוך הבנה של האתגרים הספציפיים המצויים בהקשר זה: הסתרה של סוגיות קשות ועוולות; כמיהה להיטמעות במרחב; אמביוולנטיות שבין השיח האירופאי והאסייתי; נוכחותם של מיעוטים בתוך השיח ההגמוני; דיגום מול מיממטיות; פני שטח מול עומק ומרחב, ועוד.

דימוי: ליהי תורג'מן, שמתי חול גבול לים, 2017