אינטימיות כמחוז חפץ

על ריאליזם באמנות הישראלית

11.04.2016
10:00:00

רכישה

פרטי אירוע

ד”ר גדעון עפרת | הריאליזמים של הריאליזם

ד”ר אמיתי מנדלסון | בין הפיגורטיבי למופשט, מפגש בין אברהם אופק למיכה אולמן

אמנים על עבודתם | יוסי מרק, שרון אתגר, מיכאל קובנר

עופר ללוש | ריאליזם ומצבות

ד”ר דיויד גרייבס | ריאליזם חדש באמנות הישראלית