על מחשבת ההדפס | פרופ' שרון פוליאקין

► הרצאה מקוונת

כרטיס
19.01.2021
18:30-17:00
70 ש"ח

רכישה

פרטי אירוע

על מחשבת ההדפס: מבוא וסקירה היסטורית | פרופ' שרון פוליאקין

במסגרת הקורס כוחו של הדפס

הקורס יסקור את תחום ההדפס מהיבטים שונים: טכניקות, היסטוריה וחשיבות תרבותית. רעיונות מרכזיים בהדפס כמו למשל, היפוך, שחור/לבן, מקריות, שכפול, ריבוי ועוד, באים לידי ביטוי באופנים שונים בתקופות שונות. התבוננות ברעיונות הללו ובהתפתחותם מאפשרת לחשוב על ההדפס כאידיאה, כעיקרון מחשבה ועשיה וככוח מניע. כזה הוא היה לאורך ההיסטוריה והשפעתו באמצעות תפוצה של דימויים ורעיונות (תקשורת) אף האיצה התפתחויות כלכליות ופוליטיות. החשיבות התרבותית של ההדפס חורגת, אם כן, מעבר למשמעותו כמדיום אמנותי. אדם והדפס שלובים זה בזה משחר ההיסטוריה. בקורס נעמוד על יחסי הגומלין בין ההיבטים האמנותיים המובהקים של ההדפס לבין היבטים אחרים. אציג ואסקור היסטורית ורעיונית התפתחויות בתחום, סדנאות הדפס, אמני הדפס בולטים בעולם ובישראל ופלטפורמות תצוגה.

בהנחיית פרופ' שרון פוליאקין ואורחים: אורית חופשי, אריק קילמניק וסיור בסדנת ההדפס הראל

דימוי: Deganit Berest, "Afetr Roy Lichtenstein". Photo-Etching and Aquatint. 50×65 cm