מתי עלתה בישראל אמנות פוליטית ומדוע דהתה?

למידה היברידית: באקדמית ת"א יפו ובמקביל בזום

כרטיס
01.05.2022
17:00 - 18:30
80 ש"ח

רכישה

פרטי אירוע

מה, מתי ואיך "אמנות פוליטית"?
הרצאת הפתיחה בסדרת ההרצאות "אמנות פוליטית בישראל" בהן ידון ד”ר גדעון עפרת בצמיחתה ודהייתה של האמנות הפוליטית בישראל, מאז מלחמת ששת הימים. בהרצאת הפתיחה יתייחס עפרת לשאלה האם כל יצירת אמנות היא בהכרח פוליטית. עוד תעסוק הרצאת המבוא באמנות פוליטית כמחאה וכהתנגדות ונשאל מתי עלתה בישראל אמנות פוליטית ומדוע דהתה?

בין האמנים בהם יתמקד הקורס: לארי אברמסון, מיכה אולמן, יעל ברתנא, אביטל גבע, תמר גטר, אפרת גל-נור, יאיר גרבוז, ניר הוד, דוד טרטקובר, פמלה לוי, מיכה לורי, סיגלית לנדאו, ג’רי מרקס, יהושע נוישטיין, עדי נס, דוד ריב, יגאל תומרקין.

במסגרת הקורס יתקיים גם אירוע מחווה מיוחד לפועלו של דוד טרטקובר ולציון יובל לפעילות האגודה לזכויות האזרח בישראל.

למידה היברידית: במכללה האקדמית ת”א-יפו ובמקביל בזום.

דימוי: דוד טרטקובר