מעשה שהיה כך היה

תולדות האמנות הישראלית: אמת או בדיה?

24.01.2014
10:00:00

רכישה

פרטי אירוע

דוד שפרבר I חילוניות מודרניסטית: שיח האמנות הישראלית והקול היהודי
ד"ר אליק מישורי I מסיפור לדימוי ומשם להיסטוריה קנונית
פרופ' גילה בלס I להיות (מודרני) או לא להיות? זאת השאלה
ד"ר גדעון עפרת I מיתוס והיסטוריה
דיון פתוח בהנחיית יונתן אמיר