"מסתערבים": הסוואה וצבא בגוף העבודות של אילת זהר, דפנה שלום ועוד

הרצאה מקוונת

כרטיס
26.12.2022
18:00 - 19:30
90 ש"ח

רכישה

השיעור המסכם בקורס "אמנות והסוואה" יעסוק במיליטאריזם: הסוואה וצבא; פאבל וולברג, מסתערבים: אורן זיו, עמאר יונס, נתי שוחט, בז רטנר, שוקה גלוטמן, דפנה שלום. ולסיכום – "הסוואה ואני": עבודות ההסוואה של אילת זהר, המרצה בקורס.

מרצה: ד"ר אילת זהר. אורחת: דפנה שלום.
למידה מקוונת דרך zoom.

הקורס "אמנות והסוואה" עוסק באסטרטגיה, אסתטיקה ופוליטיקה של אי נראות באמנות הישראלית. מושג ההסוואה עלה בעשורים האחרונים לתשומת הלב ההגותית דרך הבנת חשיבותן של פעולות הסתרה, התגנבות, חמקנות אי-נראות והטעייה – בהקשרים של הגירה ואחרות, היטמעות והישרדות. בשנים האחרונות מושג ההסוואה נבחן גם במרחב הישראלי, מתוך הבנה של האתגרים הספציפיים המצויים בהקשר זה: הסתרה של סוגיות קשות ועוולות; כמיהה להיטמעות במרחב; אמביוולנטיות שבין השיח האירופאי והאסייתי; נוכחותם של מיעוטים בתוך השיח ההגמוני; דיגום מול מיממטיות; פני שטח מול עומק ומרחב, ועוד.

דימוי: אילת זהר