מיכל היימן | עיניים מאחור

הרצאה מקוונת

22.05.2020
12:00-10:00

רכישה

פרטי אירוע

מיכל היימן | עיניים מאחור

במסגרת מבוא למוזיאולוגיה וניהול מוסדות אמנות

דימוי: מיכל היימן, 2013. מתוך AP – Artist Proof Asylum) The Dress, 1855-2017)