מושג המקום I ד"ר גדעון עפרת

► הרצאה מקוונת

כרטיס
14.02.2021
20:30-19:00
70 ש"ח

רכישה

פרטי אירוע

מושג המקום | ד"ר גדעון עפרת

על התיאוריות של המושג "מקום" ועל הקשריהן הפסיכולוגיים, הקיומיים, הלאומיים והאמנותיים. בחינת שורשיו הרומנטיים-גרמניים של המושג וגלגולו היהודי (במחשבת חז"ל) והציוני.

במסגרת הקורס: "בכל מקום גלות" על תחושת הגלות הממשיכה לפעום בקרב יוצרים צעירים בישראל העכשווית.

הקורס, שכותרתו מצטטת מי.ח.ברנר, מגשר בין מצב היסטורי-לאומי לבין מצב קיומי: מחד גיסא, "היהודי הנודד", או הפליט הערבי; ומאידך גיסא, מצבו של האדם בסימן גלות ואַל-ביתיות. יצירות האמנות, שיוצגו וינותחו לאורך הקורס, יבחנו את המתח בין חוויית ה"מקום" לבין תחושת אובדנה, את המתח בין מרכז טריטוריאלי לבין אובדנו ואת תחושת הגלות והנדידה/פליטוּת הממשיכה לפעום בקרב אמנים צעירים בישראל העכשווית.