מוטיב הנוף באמנות פלסטינית עכשווית I ד"ר טלי תמיר

הרצאה מקוונת

כרטיס
02.06.2024
17:00 - 18:30
105 ש"ח

רכישה

פרטי אירוע

מוטיב הנוף באמנות פלסטינית עכשווית I ד"ר טלי תמיר

ההרצאה במסגרת הקורס "הנוף ושברו", תוקדש לשרטוט מהלכים ראשונים של התגבשות הדימויים והמוטיבים באמנות פלסטינית, לאו דווקא ישראלית או בגבולות ישראל. ההרצאה תציע קווים מקבילים להתפתחות של האמנות הישראלית בהפרש של חמישים שנה זו מזו – כשני קווים של מהלך מגייס של דימויים חזותיים לצורכי גיבוש זהות לאומית והבנייה של דימויי מולדת, ובכיסופים למקום ולארץ כאידיאה מוכרת.

אודות הקורס
הקורס "הנוף ושברו" מתבונן בהרחבה במסורת המאז'ורית של ציור הנוף בישראל ובדימויי נוף באמנות. נתחיל מהיכרות עם יסודות המסורת, נסיבות הופעתה ואדני היסוד הלאומיים שלה – הנוף כמרכיב זהות, ככלי לדמיין את המולדת ולהמחיש את קיומה, כאמצעי לבניית זיקה ורגש למרחב הלאומי. נציג את השדרה הרחבה של אמני הנוף המוכרים, מבוני השלד של האמנות הארץ-ישראלית, החל בראובן רובין, דרך אורי רייזמן ומיכאל גרוס ועד אליהו גת. בהמשך נדון בירידת ערכו של הז'אנר באמנות העולמית, והפיכת הנוף לז'אנר שולי. אולם דווקא מתוך חולשתו חוזר הנוף ומופיע בניסוחים אלטרנטיביים, כציטוטים המכילים הסטות והזרות, כמופעים חלקיים ושבורים, כמרחבים שרופים וצרובים (גוף עבודות הצילום של דליה אמוץ ז"ל ועוד). הקורס כולל מפגשים עם אמנים פעילים בסצנה העכשווית שמוטיב הנוף הוא חלק מעבודתם.

למידה מקוונת דרך זום.

דימוי: תמאם אל אקחל, יפו, כלת הימים, 1997