יצחק ליבנה | הציור הוא חורבה

הרצאה מקוונת

18.05.2020
12:30-11:00

רכישה

פרטי אירוע

יצחק ליבנה | הציור הוא חורבה

ציורי חורבות מהברוק ועד זמננו. חורבות מהעבר וחורבות מהעתיד. הציור המודרני כחורבה. איקונוקלאזם: הדחף להחריב ציור אשלייתי.

במסגרת הקורס: בתשובה לשאלה: הציור מהו?

התשובות המוכרות לשאלה "מהו הציור?" נעות בין: הציור הוא 'חלון למציאות' לבין: הציור הוא מראה שהמציאות משתקפת בה. מעבר למופעיו השונים של הציור במהלך ההיסטוריה השאלה הזאת מבקשת לפצח את הקוד הגנטי של הציור. מה זה ציור ובשביל מה זה טוב?
הקורס "הציור מהו?" ירחיב את מנעד התשובות לשאלה מהו הציור ויציע תשובות פחות צפויות ושחוקות. בכל מפגש תוצע תשובה אחרת שתנסה להתחקות אחר מהותו של הציור. האם הציור הוא חורבה או אלטרנטיבה למציאות? האם הוא שמים מעוננים או קבר ועור? בתוך כך יתברר עושרו וסוד קסמו של הציור בכל הדורות.

דימוי: לארי אברמסון, צובא, 1993-4