יום העיון הפורשים

שתיקה, פרישה ונטישת אמנות
בהשתתפות הסופר א.ב. יהושע, רותי דירקטור, פרופ’ אריאל הירשפלד, ד”ר דניאל זק וטלי תמיר

24.05.2019
10:00:00

רכישה

פרטי אירוע

עידית עמיחי | דברי פתיחה

רותי דירקטור | “שתיקות מהדהדות”: על פרישה ונטישה כאפשרות למעשה אמנות

ד”ר דניאל זק | “עיר חדשה?” על יצירה והתפתחות אישית

א.ב. יהושע | “שתיקה הולכת ונמשכת של משורר”

טלי תמיר | “תפורה ונמחקת”: על היעלמותה המטאפורית והפיזית של יוכבד ויינפלד

פרופ’ אריאל הירשפלד | ”צילה הארוך של האירוניה” על שנות השתיקה של רוסיני

 

קרדיט לתמונה: דניאל זק, "סדרה שנתמשכה, חלק ראשון", 1996-1995, גיר-שמן וטוש על נייר, אוסף קורין ועופר זאבי-וייל