בין העץ בשדה לאילן המשפחתי בצילום I טל שוחט

הרצאה מקוונת

22.12.2020
18:30-17:00

רכישה

פרטי אירוע

טל שוחט בהרצאה "בין העץ בשדה לאילן המשפחתי".
במסגרת הקורס "פוטוגניות חברתיתטיפולוגיה ישראלית בצילום".

על הקורס:
הקורס עוסק בתיעוד החברה הישראלית, מאמצע המאה הקודמת ועד לצילום עכשווי. נסקור מאפיינים שבטיים וסקטוריאליים כפי שהם משתקפים בצילום ובאמנות המקומית, ונגלה מקורות השפעה, היסטוריים ועכשוויים. נבחן את התמורות שחלו לאורך הדורות בייצוגים של הגיבור המקומי ושל הגיבור ה”חדש”. ישראל הראשונה וישראל השניה, עולים, בני מיעוטים, פליטים ומהגרי עבודה. נבדוק את יחסי הכוח בצילום, בין המרכז לפריפריה ובין הצלם למצולם. נעסוק בסוגיות של זהות, לאום, דת ומגדר דרך תיעוד של מאבקים פוליטיים ועד לעיסוק בקסמו וביופיו של ה”אחר”.

מרצה: ורדי כהנא
מרצות אורחות: מירי דוידוביץ וטל שוחט

דימוי:  טל שוחט, ללא כותרת, 1999