היחס לנוף ולטבע הישראלי | טלי תמיר ולארי אברמסון

הרצאה פרונטלית ומקוונת

27.12.2020
18:30-17:00

רכישה

פרטי אירוע

טלי תמיר ולארי אברמסון | היחס לנוף ולטבע הישראלי
מתוך הקורס "תולדות האמנות הישראלית, חלק א'"

נושא השיעור: חזרה לנוף בשנות השמונים. 
שנות השמונים, שנות החזרה לציור – החזירו גם את ציור הנוף. לארי אברמסון מצייר את 'צובה' בנופי ירושלים, כדיאלוג עם ציורי 'צובה' של זריצקי. אברמסון מעלה את השאלה: של מי הנוף הזה? כיצד אנחנו מתבוננים בנוף המקומי ומה אנחנו רואים בתוכו, אילו עקבות אנחנו מזהים בו? על כוחו של הנוף כמעצב זהות והגדרה של מקום.

דימוי: לארי אברמסון, חובבי ציון II, שמן על בד, 2014, 150X185 ס"מ