אמנות ישראלית, חשיפה

כנס למורים בשיתוף פעולה עם משרד החינוך

07.05.2015
10:00:00

רכישה

פרטי אירוע

דוברים | עינת קריצמן, רודי בינט, ד”ר אמיתי מנדלסון, פרופ’ מיכה קירשנר, ד”ר חוסני אלחט’יב שחאדה, טלי תמיר, ד”ר אליק מישורי