חלל הבית הריק: התפנימים של יצחק ליבנה

הרצאה מקוונת

כרטיס
27.06.2023
17:00 - 18:30
95 ש"ח

רכישה

פרטי אירוע

הציור של יצחק ליבנה (סדרת ציורי הטבע דומם משנות ה-90 וסדרת התפנימים הגדולים מתוך התערוכה "תדהמה", שנות ה-2000). שיחה עם יצחק ליבנה שיתארח בשיעור על הדימויים של המרחב הדומסטי ביצירתו, על המקורות שלהם ועל ריקון המושג מכל מטען רגשי. העיסוק בבית הגרמני ובבית האמריקאי ובמיתוסים של חיי משפחה וחיי נישואין, קשר לחפצים ולמסורת אחיזת העיניים בציור.

הקורס "בתוך הבית, בין חפצים" יעלה את שאלת מוטיב הטבע דומם באמנות הישראלית לדורותיה ויבקש להראות את מעמדו המשני, ביחס לבכירות של מושג הנוף והמרחב. הקורס יבחן את היחס לחלל הפנים, לטבע דומם ולמרחב הדומסטי בתרבות הישראלית וכיצד הוא בא לידי ביטוי באמנות הישראלית.
מרצה: טלי תמיר, אורחים: יאיר גרבוז, יצחק ליבנה.

למידה מקוונת דרך זום.

דימוי: יצחק ליבנה, טבע דומם ומסגרת ריקה, 1987