הצילום הקווירי בישראל I ורדי כהנא

► הרצאה מקוונת

01.12.2020
18:30-17:00

רכישה

פרטי אירוע

ורדי כהנא בהרצאה על הצילום הקווירי.
במסגרת הקורס "פוטוגניות חברתיתטיפולוגיה ישראלית בצילום".
בהרצאה נסקור את גוף העבודות של האמנים תמיר להב רדלמסר, אורי גרשוני, דוד עדיקא, רונה יפמן, סיצ׳י גלעד, דניאל צאל, מיכאל ליאני, גיא כהן ועוד.

על הקורס:
הקורס עוסק בתיעוד החברה הישראלית, מאמצע המאה הקודמת ועד לצילום עכשווי. נסקור מאפיינים שבטיים וסקטוריאליים כפי שהם משתקפים בצילום ובאמנות המקומית, ונגלה מקורות השפעה, היסטוריים ועכשוויים. נבחן את התמורות שחלו לאורך הדורות בייצוגים של הגיבור המקומי ושל הגיבור ה”חדש”. ישראל הראשונה וישראל השניה, עולים, בני מיעוטים, פליטים ומהגרי עבודה. נבדוק את יחסי הכוח בצילום, בין המרכז לפריפריה ובין הצלם למצולם. נעסוק בסוגיות של זהות, לאום, דת ומגדר דרך תיעוד של מאבקים פוליטיים ועד לעיסוק בקסמו וביופיו של ה”אחר”.

מרצה: ורדי כהנא
מרצות אורחות: מירי דוידוביץ וטל שוחט

דימוי:  דניאל צאל, המסיבה, 2019