הקדמה: מהי הסוואה? I ד"ר אילת זהר

הרצאה מקוונת

כרטיס
07.11.2022
18:00 - 19:30
90 ש"ח

רכישה

ההרצאה הפותחת בסדרה "אמנות והסוואה" תעסוק בשאלה המקדימה – מהי הסוואה?
הסוואה בטבע והסוואה צבאית. אבוט הנדרסון ת'אייר (Abbott Henderson Thayer) ותאוריית הסוואה: ביולוגיה ומלחמה. הסוואה אצל דלז וגואטרי – "להידמות לכולם", ועוד.

מרצה: ד"ר אילת זהר.
למידה מקוונת דרך zoom.

הקורס "אמנות והסוואה" עוסק באסטרטגיה, אסתטיקה ופוליטיקה של אי נראות באמנות הישראלית. מושג ההסוואה עלה בעשורים האחרונים לתשומת הלב ההגותית דרך הבנת חשיבותן של פעולות הסתרה, התגנבות, חמקנות אי-נראות והטעייה – בהקשרים של הגירה ואחרות, היטמעות והישרדות. בשנים האחרונות מושג ההסוואה נבחן גם במרחב הישראלי, מתוך הבנה של האתגרים הספציפיים המצויים בהקשר זה: הסתרה של סוגיות קשות ועוולות; כמיהה להיטמעות במרחב; אמביוולנטיות שבין השיח הארופאי והאסייתי; נוכחותם של מיעוטים בתוך השיח ההגמוני; דיגום מול מיממטיות; פני שטח מול עומק ומרחב, ועוד.

דימוי: ואנדלנדס בלאט, חרק עלה, 2006.