הידמות: דמיון וריבוי – מפגש עם האמן אלי פטל

הרצאה מקוונת

כרטיס
28.11.2022
18:00 - 19:30
90 ש"ח

רכישה

במסגרת הקורס "אמנות והסוואה" נקיים מפגש עם האמן אלי פטל. ההרצאה תעסוק ב"הידמות: דמיון וריבוי". דמיון (חיקוי בייטסיאני) וריבוי (חיקוי מילריאני) התחפשות (חיקוי קולניאלי) ועוד. נדון בעבודותיהם של הילה בן ארי, רועי רוזן, יעל ברתנא ואלי פטל.

מרצה: ד"ר אילת זהר. אורח: אלי פטל.
למידה מקוונת דרך zoom.

הקורס "אמנות והסוואה" עוסק באסטרטגיה, אסתטיקה ופוליטיקה של אי נראות באמנות הישראלית. מושג ההסוואה עלה בעשורים האחרונים לתשומת הלב ההגותית דרך הבנת חשיבותן של פעולות הסתרה, התגנבות, חמקנות אי-נראות והטעייה – בהקשרים של הגירה ואחרות, היטמעות והישרדות. בשנים האחרונות מושג ההסוואה נבחן גם במרחב הישראלי, מתוך הבנה של האתגרים הספציפיים המצויים בהקשר זה: הסתרה של סוגיות קשות ועוולות; כמיהה להיטמעות במרחב; אמביוולנטיות שבין השיח הארופאי והאסייתי; נוכחותם של מיעוטים בתוך השיח ההגמוני; דיגום מול מיממטיות; פני שטח מול עומק ומרחב, ועוד.

דימוי: אלי פטל, תקרה ולבבות, 2020. צילום: אלעד שריג