ד"ר גדעון עפרת | מ"הישראלי המופתי" אל הישראלי כ"אנטי-גיבור"

 

הרצאה מקוונת

26.07.2020
19:30-18:00

רכישה

פרטי אירוע

ד"ר גדעון עפרת בהרצאה על מ"הישראלי המופתי" אל הישראלי כ"אנטי-גיבור": המאמצים לעצב דמות ישראלית חדשה, התמוטטותה והתחלפותה בדמות רפה ודהויה. במסגרת הקורס מה קרה לנו?!
סדרה של שש הרצאות ושישה מפגשי אמן, בהם ייבחנו המהפכים הערכיים הקוטביים, שחוותה החברה הישראלית במהלך התגבשותה הממלכתית, כפי שמצאו ביטויים באמנות הישראלית. כל הרצאה תצא למסע היסטורי לאורך עשרות שנים של האמנות המקומית, כשהיא סוקרת פן אחר של הזהות החברתית-תרבותית ומדגימה את המהפך באמצעות יצירות אמנות. מסע מילולי-חזותי לאורך החלומות הלאומיים ושברם; בחינת ההבטחות ואופני התממשותם, מעקב אחר תקוות-הבראשית וההתפכחות, כפי שמצאו ביטוי בדימויי האמנות הישראלית לאורך 120 השנים האחרונות. סדרת הרצאות על המתחים האמנותיים בין מיתוסים לבין דה-מיתולוגיזציות.