ברלין-ירושלים

מחווה לאמני העלייה בגרמניה

20.03.2015
10:00:00

רכישה

פרטי אירוע

ד”ר גדעון עפרת | זכויות הראשונים של האמנים היקים
רונית שורק | שטינהרט בעקבות שטרוק: מהסטודיו בברלין לארץ ישראל
רותי אופק | רודי להמן: חוש המישוש והחוויה החזותית
ד”ר סמדר שפי | גרטה וולף קרקואר – ההגירה והספק
פרופ’ משה צימרמן | מה הביאה עליית יהודי גרמניה?