אריה ארוך – המבט לאחור והחזרה לביוגרפיה I טלי תמיר

הרצאה היברידית

כרטיס
28.01.2024
17:00 - 18:30
90 ש"ח

רכישה

פרטי אירוע

אריה ארוך – המבט לאחור והחזרה לביוגרפיה
מרצה: טלי תמיר
למידה משולבת: פרונטלית באקדמית ת"א יפו ובמקביל בזום

הרצאת הפתיחה של הקורס "תולדות האמנות הישראלית: משנות השישים ואילך" תדון בעבודתו ובדמותו של אריה ארוך, מאמני "אופקים חדשים", שמתוך הגרעין הדומיננטי של המופשט הלירי הצליח להפר מוסכמות ולשנות באופן רדיקלי כיווני חשיבה מקובלים. ארוך העניק לגיטימציה מחודשת ליסוד הביוגרפי, הגלותי, היהודי והפרטי, כשהוא יוצר שפה מקודדת שנעה בין מופשט לקונקרטי. השפעתו של ארוך ניכרת הן במובן הסגנוני והן במובן הקונספטואלי על האמנות הישראלית של המחצית השנייה של המאה העשרים.

דימוי: אריה ארוך, בית אדום (מה נשמע בבית), 1960