אמת – אמונה – אמנות

ארוע פתיחת שנת הלימודים תשע”ט

05.10.2018
10:00:00

רכישה

פרטי אירוע

פרופ’ שלמה בידרמן, נשיא המכללה האקדמית ת”א-יפו | דברי פתיחה

פרופ’ זלי גורביץ’ | אמת – אמונה – אמנות

ניבי אלרואי | דת וכפירה באמנות ישראלית

ד”ר איילת כרמי | צילום ושאלת האמת

דימוי: סמאח שחאדה, שוכבת, 2014, עפרון על נייר