אמנות במרחב הציבורי

28.04.2017
10:00:00

רכישה

פרטי אירוע

פרופ’ מיכאל לוין | העיר כמוזיאון ללא קירות

The Role of Public Art in Social and Urban Networks
Spencer de Grey, Head of Design, Foster + Partners

דני קרוון | זהות והזדהות

האם אמנות במרחב הציבורי יכולה לשנות עיר ?
Jean Blaise, Artistic Director, Nantes, France

מיכל רובנר | אמנות במרחבים פתוחים כחלק ממציאות חיים

מקומה של האמנות במרחב הציבורי בישראל
פאנל בהנחיית סמדר תימור בהשתתפות : איתן שוורץ, נועה קרוון כהן, עדי אנגלמן