מפגש עם האמנית אירית חמו

 

הרצאה מקוונת

27.07.2020
19:30-18:00

רכישה

פרטי אירוע

מפגש עם האמנית אירית חמו
במסגרת הקורס מה קרה לנו?!
סדרה של שש הרצאות ושישה מפגשי אמן, בהם ייבחנו המהפכים הערכיים הקוטביים, שחוותה החברה הישראלית במהלך התגבשותה הממלכתית, כפי שמצאו ביטויים באמנות הישראלית. כל הרצאה תצא למסע היסטורי לאורך עשרות שנים של האמנות המקומית, כשהיא סוקרת פן אחר של הזהות החברתית-תרבותית ומדגימה את המהפך באמצעות יצירות אמנות. מסע מילולי-חזותי לאורך החלומות הלאומיים ושברם; בחינת ההבטחות ואופני התממשותם, מעקב אחר תקוות-הבראשית וההתפכחות, כפי שמצאו ביטוי בדימויי האמנות הישראלית לאורך 120 השנים האחרונות. סדרת הרצאות על המתחים האמנותיים בין מיתוסים לבין דה-מיתולוגיזציות.
דימוי: אירית חמו, סופה 8, שמי (תיאטרון ירושלים), 2017, אבק על קיר. צילום: אלעד שריג