הקורס על הגנטיקה של הצילום הישראלי מתקיים במוזיאון ארץ-ישראל, תל אביב, במהלך סמסטר ב' תש"פ. 

הקורס בוחן את הנרטיב של הצילום האמנותי בישראל מתוך זיקתו אל הצילום הבינלאומי ולאור מערכת ההשפעות המורכבת לאורה התהווה. במהלכו ננסה להבין האם ישנו DNA אופייני לצילום ישראלי ואם כן – מה טיבו.

הקורס סוקר את ההיסטוריה של הצילום המערבי ואת המגמות המרכזיות בו, במחצית השניה של המאה ה-20 אל תוך המאה ה-21 ולאורן, את האופן בו מגיב לאלו הצילום המקומי העכשווי.

הקורס כולל שני מפגשי אמן עם צלמים שעבודתם מנהלת דיאלוג עם מערכת ההשפעות הרלוונטית.

בהנחיית יאיר ברק עם מפגשי אמן: רונה יפמן וגסטון צבי איצקוביץ׳. לפרטים נוספים על הקורס