מענק בית לאמנות ישראלית לכתב יד מצטיין

line
המענק מעמיק את מחויבותו של בית לאמנות ישראלית לאוצרות ולאמנות בישראל וזאת בהמשך לפעילותו השוטפת לקידום הלימוד, המחקר וההצגה של אמנות ואוצרות ישראלית. דד ליין להגשת מועמדות: 28.2.2024
מורן שוב, שזיפים צהובים III, שנת 2011

גובה המענק: 40,000 שקלים

"בית לאמנות ישראלית", במכללה האקדמית ת"א יפו, מכריז על מענק חדש עבור הוצאה לאור של כתב יד כספר בתחומי המחקר של אמנות ואוצרות בישראל. חוקרות וחוקרים ותיקים וצעירים מוזמנים להגיש מועמדותם לקבלת המענק לכתבי יד מבוססי מחקר.

יתקבלו אך ורק כתבי יד שנכתבו במקורם בעברית, עדיין לא ראו אור (בעברית או בשפה אחרת) ושהוסכם לפרסמם בהוצאת ספרים בישראל. עדיפות תינתן לכתבי יד שעוסקים בנושאים שנלמדים בבית לאמנות ישראלית.

כתב היד הנבחר יזכה במענק בסך 40 אלף ₪ שיוענק מטעם בית לאמנות ישראלית, במכללה האקדמית ת"א יפו.

המענק מעמיק את מחויבותו של בית לאמנות ישראלית לאוצרות ולאמנות בישראל וזאת בהמשך לפעילותו השוטפת לקידום הלימוד, המחקר וההצגה של אמנות ואוצרות ישראלית.

גובה המענק: 40,000 שקלים

"בית לאמנות ישראלית", במכללה האקדמית ת"א יפו, מכריז על מענק חדש עבור הוצאה לאור של כתב יד כספר בתחומי המחקר של אמנות ואוצרות בישראל. חוקרות וחוקרים ותיקים וצעירים מוזמנים להגיש מועמדותם לקבלת המענק לכתבי יד מבוססי מחקר.

יתקבלו אך ורק כתבי יד שנכתבו במקורם בעברית, עדיין לא ראו אור (בעברית או בשפה אחרת) ושהוסכם לפרסמם בהוצאת ספרים בישראל. עדיפות תינתן לכתבי יד שעוסקים בנושאים שנלמדים בבית לאמנות ישראלית.

כתב היד הנבחר יזכה במענק בסך 40 אלף ₪ שיוענק מטעם בית לאמנות ישראלית, במכללה האקדמית ת"א יפו.

המענק מעמיק את מחויבותו של בית לאמנות ישראלית לאוצרות ולאמנות בישראל וזאת בהמשך לפעילותו השוטפת לקידום הלימוד, המחקר וההצגה של אמנות ואוצרות ישראלית.

מורן שוב, שזיפים צהובים III, שנת 2011

הבחירה בפרויקט הזוכה תיעשה על ידי ועדה הכוללת יועצים מקצועיים ונציגי בית לאמנות ישראלית והמכללה האקדמית ת"א יפו.

הנחיות למגישים:

• יש להגיש את כתב היד במלואו בקובץ אחד (כולל שער, תוכן עניינים, טקסט הכולל את הערות השוליים, רשימה ביבליוגרפית ורשימת דימויים) לאחר שעבר עריכת לשון וסגנון.

• היקף כתב היד: 100,000-60,000 מילים.

• תקציר בעברית (עד 600 מילים).

• קורות חיים ורשימת פרסומים של המחבר/ים.

• מכתב מהוצאת ספרים המאשר את התחייבותה להוציא את כתב היד לאור.

דד ליין להגשת מועמדות: 28.2.2024

אין להגיש קטלוגים. עבודות לתארים מתקדמים (תיזה או דוקטורט) יש להגיש רק לאחר עיבודן מבחינת תוכן וסגנון לכתב יד המיועד לקהל קוראים רחב ולאחר שהוסכם לפרסמם בהוצאת ספרים בישראל. אין להגיש כתבי יד המבוססים על עבודות לתארים מתקדמים הנמצאות עדיין בשיפוט. הוועדה רשאית לפצל את המענק לשני זוכים.

שאלות נוספות ניתן לשלוח במייל ל"בית לאמנות ישראלית" בכתובת israeliart@mta.ac.il.

**
כתבי יד שזכו עד כה במענק:
– הספר "שרית שפירא – הגות ומעשה" בהוצאת אסיה המכנס את מאמריה של האוצרת שרית שפירא ראה אור בשנת 2023.
– ספרה של טלי תמיר, "המשותף קיבוץ: אמנות מהצד השמאלי 1988-1978", שראה אור בשנת 2022, בהוצאת יד יערי והוצאת מרסל אמנות ותרבות.
מנימוקי הוועדה: "תמיר מדגישה את הרלוונטיות וחשיבותה של פעולת אמנות פוליטית וישירה שלא תמיד זוכה לחיבוק של הממסד האמנותי".

**

דד ליין להגשת מועמדות: 28.2.2024

צילום: מתוך השקת הספר "המשותף קיבוץ: אמנות מהצד השמאלי 1988-1978"

הבחירה בפרויקט הזוכה תיעשה על ידי ועדה הכוללת יועצים מקצועיים ונציגי בית לאמנות ישראלית והמכללה האקדמית ת"א יפו.

הנחיות למגישים:

• יש להגיש את כתב היד במלואו בקובץ אחד (כולל שער, תוכן עניינים, טקסט הכולל את הערות השוליים, רשימה ביבליוגרפית ורשימת דימויים) לאחר שעבר עריכת לשון וסגנון.

• היקף כתב היד: 100,000-60,000 מילים.

• תקציר בעברית (עד 600 מילים).

• קורות חיים ורשימת פרסומים של המחבר/ים.

• מכתב מהוצאת ספרים המאשר את התחייבותה להוציא את כתב היד לאור.

דד ליין להגשת מועמדות: 28.2.2024

אין להגיש קטלוגים. עבודות לתארים מתקדמים (תיזה או דוקטורט) יש להגיש רק לאחר עיבודן מבחינת תוכן וסגנון לכתב יד המיועד לקהל קוראים רחב ולאחר שהוסכם לפרסמם בהוצאת ספרים בישראל. אין להגיש כתבי יד המבוססים על עבודות לתארים מתקדמים הנמצאות עדיין בשיפוט. הוועדה רשאית לפצל את המענק לשני זוכים.

שאלות נוספות ניתן לשלוח במייל ל"בית לאמנות ישראלית" בכתובת israeliart@mta.ac.il.

**
כתבי יד שזכו עד כה במענק:
– הספר "שרית שפירא – הגות ומעשה" בהוצאת אסיה המכנס את מאמריה של האוצרת שרית שפירא ראה אור בשנת 2023.
– ספרה של טלי תמיר, "המשותף קיבוץ: אמנות מהצד השמאלי 1988-1978", שראה אור בשנת 2022, בהוצאת יד יערי והוצאת מרסל אמנות ותרבות.
מנימוקי הוועדה: "תמיר מדגישה את הרלוונטיות וחשיבותה של פעולת אמנות פוליטית וישירה שלא תמיד זוכה לחיבוק של הממסד האמנותי".

**

דד ליין להגשת מועמדות: 28.2.2024

צילום: מתוך השקת הספר "המשותף קיבוץ: אמנות מהצד השמאלי 1988-1978"

להרשמה השאירו פרטים