בית לאמנות ישראלית מזמין אתכם.ן להרשם לקורסים בסמסטר א' תשפ"ד

תולדות האמנות הישראלית, חלק א'


22.10.23 – 7.1.24
12 מפגשים בימי א', 17:00 – 18:30

הקורס יפרוש בהרחבה את ההיסטוריה של האמנות הישראלית מראשיתה ועד שלהי המאה הקודמת, כשהוא נע בשני ערוצים: ערוץ הנרטיב הקנוני, המוכר והמקובל וערוץ הנרטיבים החלופיים, המוחלשים והאפשריים. בהקשר זה תידון קודם כל שאלת הקנון לכשעצמה ושאלת הנרטיב המנצח וזהות כותביו ומנסחיו.

כנגד נקודת ההתחלה הרשמית והמוסכמת של האמנות הישראלית – "בצלאל" של בוריס שץ, שהוקם ב-1906 – יבחנו נקודות התחלה נוספות שמהן ניתן למשוך את החוט של האמנות שהתפתחה בארץ-ישראל. הקורס יפרוש בהרחבה את "תור הזהב" של האמנות הארץ־ישראלית, שמתמקד בנופי הארץ ומרחביה וידון בהיבטים השונים שהתפצלו מתוכו: התגבשות המופשט הישראלי והטון הלירי שבחרה לעצמה האמנות המקומית, סביב אירוע קום המדינה, כנגד מגמות חברתיות וביקורתיות שעסקו במציאות הקונפליקטואלית של חברת ההגירה הישראלית בעשור הראשון לקיומה. שורשי המאבק בין מזרח למערב יעלו סביב שאלת הכנענות והגדרת גבולות המרחב הפוליטי-תרבותי.

הפרק הבא יתמקד במגמות החילון והאינדיווידואציה של שנות השישים, תוך ניסיון להתנער מחובת ההתגייסות הכללית ומהצורך להתייצב תדיר לצד הדגל הציוני. שנות השבעים יוארו על רקע ההיבטים הפוליטיים והביקורתיים שצמחו באמנות הישראלית תוך ניצול הכלים הקונספטואליים החדשים והעברת מוקדי ההשפעה אל האמנות האמריקאית. שנות השמונים והתשעים יאופיינו בפיתוח מוטיבים של זהות, מיעוטים, מגדר, שפה ושאלות דיסקורסיביות כמו היחס לכיבוש ולמגדר הפלסטיני, היחס לשואה והנוכחות הנשית-פמיניסטית על היבטיה השונים.

יגאל צלמונה, מחבר הספר "מאה שנות אמנות ישראלית" (מוזיאון ישראל,2006), ומי שהיה אוצר ראשי לאמנות ישראלית במוזיאון ישראל, יתארח השנה בקורס וירצה על נושאים בתחום התמחותו: המזרח והכנענות ופיסול ישראלי.

מרצה: טלי תמיר
אורח: יגאל צלמונה

22/10/2023שאלת ההתחלה: מתי והיכן מתחילה האמנות הישראלית?
ההרצאה תעמיד בסימן שאלה את נקודת ההתחלה המוסכמת כ"לידתה" הרשמית של האמנות הישראלית עם הקמת "בצלאל" ב-1906. האם היו אופציות נוספות שנמחקו או נפסלו? מה היה טרום-בצלאל, מה התרחש לפני או מסביב לפרויקט המתוקשר של בוריס שץ? יעלו כמה נרטיבים חלופיים: תערוכות ראשונות של אמנות יהודית וראשית אוספי אמנות יהודית מסורתית; אמנים יהודים במאה התשע עשרה; ספרי ילדים מאוירים וספרי לימוד לשפה העברית; אמנות מקומית עממית; בית ספר "תורה ומלאכה בירושלים".

29/10/2023 – פרויקט בצלאל – חזון מדיני, כלכלי ומקראי, בין מזרח למערב.
ההרצאה תפרוש את חזונו של בוריס שץ, מייסד בצלאל, ותסקור את הקמת המוסד ואת תכניות הלימוד שלו מן ההיבט הציוני, הפוליטי, הכלכלי והאמנותי. נדון ב"בצלאל" כמוסד שהוקם בהשראה מקראית, נכיר את פרויקט 'בית הנכות' ונציג את מוריו הבכירים ואת המגמות העיקריות שייצגו. (שץ, ליליין, רבן, פן, גור אריה, הירשנברג)

5/11/2023 – בצלאל והמודרניזם – מהמרד הראשון ועד "בצלאל החדש"
ההרצאה תדון במתח שנוצר בין בוריס שץ לבין תלמידיו על רקע השאלה – איזו אמנות אמורה להתפתח בארץ-ישראל המתחדשת: האם כזו המשמרת את הגלות ואת המסורת היהודית או האם כזו המתחברת למודרניזם ולקדמה בעולם? החל מציור "היהודי הנצחי" של שמואל הירשנברג ועד ל'מודרניזמים' שצצו בתוך בצלאל ומחוצה לו, באמצעות קבוצות אמנים שונות ("האוהל", "התומר" ועוד), השפעת 'אוסף פרמן' ומגמות של שינוי בבצלאל החדש, החל מ-1935.

5/11/2023הנוף והמרחב הארץ-ישראלי כמגבשי זהות לאומית. ציור ישראלי בשנות העשרים
הנוף והמרחב הארץ-ישראלי – היו הכלים המרכזיים באמצעותם תרמה האמנות הפלסטית לבניית הזהות הלאומית החדשה בארץ – ישראל. נחום גוטמן וראובן רובין היו שני הציירים שביססו את תמונות ארץ ישראל ונופיה בדמיון המקומי. כיצד התחלפה ארץ ישראל המקראית בנופי ארץ ישראל הנבנית, והאם הנופים החדשים היו אכן נופים ריאליסטיים.

12/11/2023 – נוף ומרחב כמרכיבים בפיסול הישראלי המוקדם: מהארי השואג ועד לפיסול במדבר.
השיעור יתמקד בפסלים ישראלים בראשית הדרך, בבחירת החומרים ועיבודם, באופני הצבת הפסלים, ביחס למרחב ולנוף ובדימויים שנבחרו. נדון במעבר מאבן לברזל, ומדימויים מקראיים למטפורות קונסטרוקטיביות.

19/11/2023 – ראשית המוזיאולוגיה בארץ ישראל
הקמת מוזיאון תל אביב ב-1932 כחלק ממגמה תרבותית של מאיר דיזנגוף לעיצוב הטעם והידע של בני עירו. המתח בין 'בית הנכות' הירושלמי לבין מוזיאון תל אביב, תערוכות ראשונות וגלריות ראשונות. הדגש היהודי-ציוני בייצוג המוזיאלי המוקדם: תערובת לא מבוקרת בין אוספי הצלה, תרומות אקראיות, תחליפים והעתקים ואמנות מקומית. קפיצה קדימה: המעבר מבית הנכות למוזיאון ישראל ב-1965, וההתאמות שנדרשו לכך.

26/11/2023 – שנות השלושים – קולות זרים: ברלין, פריז, ירושלים ותל אביב.
השפעתה של קבוצת הציירים הגרמנים שהגיעו לארץ החל מראשית שנות השלושים והביאו איתם יסודות אקספרסיוניסטיים, דרמטיים וטראגיים. הגלות חזרה ונדחקה פנימה וערערה את הבהירות של נופי שנות העשרים. לצדם מתחזקת ההשפעה של "אסכולת פריז היהודית", בתיווכו של חיים אתר ושל המופשט הפריזאי הא-פורמלי, בתיווכו של זריצקי. זריצקי מחליף את מלניקוב כיו"ר אגודת האמנים העברית – והמודרניזם זוכה ביתרון ברור. בשנות השלושים, עם העליות הרביעית והחמישית מתחזקת הבורגנות העירונית ומתחילה להתפתח סצנת אמנות מסחרית.

3/12/2023 – שנות הארבעים – הטריטוריה היא חדר הכושר של הזהות.
אחת האופציות הכריזמטיות של זהות קבוצתית הייתה זו שכונתה בפי מתנגדיה בזלזול "כנענית". היא התבססה על אמונה שהזהות נולדת ומעוצבת רק בטריטוריה, ב"מקום" ולכן מחויבת הישות העברית החדשה המתגבשת בארץ-ישראל לייצר תרבות אוטונומית שהממד העכשווי שלה נטוע עמוק ביסודות הקדומים והארכאיים של המזרח. מי שקידם את האופציה הזאת הייתה אמנם קבוצת מיעוט אוונגארדית אבל היא השפיעה על רבים מצעירי ארץ-ישראל. הפסל "נמרוד" של יצחק דנציגר, מ-1939 יהיה ההשראה המרכזית של השיעור. נדון גם בוויכוח המאוחר שעורר הפסל החידתי הזה, ונתאר את המתח שנוצר בין החזון של ה"כנענים" שקראו למחיקת הקשר של ה"עברים" בישראל עם הגולה היהודית מזה ועם המגמות האוניברסליות של החברה הישראלית המתגבשת מזה.

10/12/2023 – 1948: ליריקה וקומזיץ: הקמת מדינת ישראל וקבוצת "אופקים חדשים", חלק א.
המתח בין הפלמ"ח וההומור הצברי לבין המגמות האירופאיות-אוניברסליות של יוסף זריצקי והכמיהה למודרניזם ולהפשטה. הקמת קבוצת "אופקים חדשים" כהצהרה על בחירה מלאה בתרבות המערבית. הפרדוקס שהתקיים בין ה"ליריקה" של 'המופשט הלירי' לבין המציאות של הגירה וקליטה וריפוי פצעי המלחמה. הרחבת המבט על עבודתו של יוסף זריצקי, מייסד הקבוצה.

17/12/2023 – אופקים חדשים ואפקט האוניברסליזם – חלק ב' – ציירים.
הרחבת המבט על עבודתם של יחזקאל שטרייכמן, אביגדור סטמצקי וצבי מאירוביץ – האמנים שפעלו ליד וסביב זריצקי והרחיבו את מעגל ההפשטה. על היסודות הפיגורטיביים והנופיים במופשט הישראלי. השיעור יסתיים בהצגת הביקורת על "אופקים חדשים" באמצעות הסדרה "צובה" של לארי אברמסון, וטקסטים כתובים.

24/12/2023 – אמנות חברתית וביקורתית בישראל הצעירה: יוחנן סימון, רות שלוס, נפתלי בזם, משה גת, שמעון צבר
שלהי שנות הארבעים והעשור של שנות החמישים, סביב הקמת המדינה ושנות ההגירה הגדולות של ניצולי שואה מצד אחד והעליות מצפון אפריקה מצד שני, יצרו מציאות חברתית דחוסה, מורכבת ורבת מצוקה, שסתרה בכל מובן את הליריקה של הציור המופשט ששלט בכיפה. קבוצה של ציירים חברתיים, הציעו אנטיתזה למופשט הישראלי ופיתחו מוטיבים המתארים את מעמד העובדים, המעברות והעולים החדשים, שיכוני עוני, שביתות פועלים , החיים בקיבוץ ומחאות פוליטיות. בזמן אמת – ההצעה החלופית שלהם נדחקה לשוליים. היום הם נחקרו והוכרו מחדש.

31/12/2023 – אמנות פלסטינית בישראל – הנוף כמרכיב בהבניית זהות לאומית
הרחבת המבט על עבודתם של יחזקאל שטרייכמן, אביגדור סטמצקי וצבי מאירוביץ – האמנים שפעלו ליד וסביב זריצקי והרחיבו את מעגל ההפשטה. על היסודות הפיגורטיביים והנופיים במופשט הישראלי. השיעור יסתיים בהצגת הביקורת על "אופקים חדשים" באמצעות הסדרה "צובה" של לארי אברמסון, וטקסטים כתובים.

22/10/2023 – שאלת ההתחלה: מתי והיכן מתחילה האמנות הישראלית?

29/10/2023 פרויקט בצלאל – חזון מדיני, כלכלי ומקראי, בין מזרח למערב.

5/11/2023 בצלאל והמודרניזם – מהמרד הראשון ועד "בצלאל החדש"

12/11/2023 – הנוף והמרחב הארץ-ישראלי כמגבשי זהות לאומית. ציור ישראלי בשנות העשרים

19/11/2023 – נוף ומרחב כמרכיבים בפיסול הישראלי המוקדם: מהארי השואג ועד לפיסול במדבר.

26/11/2023 ראשית המוזיאולוגיה בארץ ישראל

3/12/2023 – התנועה הכנענית בשנות הארבעים: הטריטוריה היא חדר הכושר של הזהות. יגאל צלמונה

10/12/2023 שנות השלושים – עליית הבורגנות העירונית וקולות זרים: ברלין, פריז, ירושלים ותל אביב.

17/12/2023 1948: ליריקה וקומזיץ: הקמת מדינת ישראל וקבוצת "אופקים חדשים", חלק א.

24/12/2023 אופקים חדשים ואפקט האוניברסליזם – חלק ב' – ציירים.

31/12/2023 אמנות חברתית וביקורתית בישראל הצעירה: יוחנן סימון, רות שלוס, נפתלי בזם, משה גת, שמעון צבר

7/1/2024 אמנות פלסטינית בישראל – הנוף כמרכיב בהבניית זהות לאומית

ראובן רובין, דיוקן עצמי עם פרח, 1923 שמן על בד, באדיבות מוזיאון בית ראובן
 
ראובן רובין, דיוקן עצמי עם פרח, 1923. באדיבות מוזיאון בית ראובן

שימו ❤ מחיר הרשמה מוקדמת עד לתאריך 14/9: תלמיד ותיק – 960 ש"ח, תלמיד חדש – 1,020 ש"ח

שיח מזרחי באמנות הישראלית

22.10.23 – 7.1.24
12 מפגשים בימי א’, 19:00 – 20:30

במרץ 2000 הוצגה התערוכה "אחותי, אמניות מזרחיות בישראל" בבית האמנים בירושלים אותה אצרו שולה קשת וריטה מנדס פלור והתערוכה/מיצב "מזרחיות" של שולה קשת בגלריית "עמי שטייניץ אמנות עכשווית" בתל אביב – יפו. הייתה זו הפעם הראשונה שהקול הנשי מזרחי הוצג כקטגוריה מובחנת באמנות הישראלית.

למעלה מעשרים שנה חלפו, ודומה כי העיסוק בפוליטיקת הזהויות, על רכיביה האתניים, המגדריים והמעמדיים פרץ בעוז אל ספירת האמנות הישראלית השוקקת. הקורס יבחן שלל פרספקטיבות אסתטיות והצטלבויות תוכן, ויעמוד על ההקשרים הויזואליים השונים אותם מציג זרם האמנות המזרחית בישראל של ימינו.

מרצה: ד"ר קציעה עלון
אורחים: ליאור גריידי, ד"ר יאלי השש, מוטי מזרחי, פרופ' חביבה פדיה, תמיר צדוק, מוש קאשי, שולה קשת, חן שיש, פרופ' יהודה שנהב, שרון תובל

22/10/2023אונתולוגיה של עוני מול אפיסטמולוגיה של קודש
ד"ר קציעה עלון, אורח: מוש קאשי
אודות אסתר כהן, נטע אלקיים, נעה צדקה, אור אברהם טסמה, אבשלום עוקשי, מוש קאשי

29/10/2023 – הזהות השבורה
פרופ' חביבה פדיה

5/11/2023 – הפואטיקה של הביוגרפי והמחאה המזרחית
ד"ר קציעה עלון, אורחת: חן שיש
אודות נטע הררי נבון, דודי בן הראש, אביבה שי נחום, אתי אברג'ל, מאיר פיצ'חדזה, עדנה אוחנה, מאירה שמש, מאיר גל

קריאת רקע: ד"ר קציעה עלון "בלי נעליים: הרהור על אמנות נשית מזרחית בישראל 2014" בתוך: מחשבות על נעליים, רסלינג ובצלאל, 2014

12/11/2023 –  ד"ר יאלי השש
מפגש עם ההיסטוריונית, פעילה פמיניסטית וראש התכנית ללימודי מגדר וקרימינולוגיה במכללת אור יהודה על ספרה החדש: "בת של מי את?"

לקריאה: הספר "בת של מי את?" יאלי השאש, הקיבוץ המאוחד 2022

19/11/2023אקטיביזם ופמיניזם מזרחי באמנות הישראלית
ד"ר קציעה עלון, אורחת: שולה קשת
שולה קשת, ורד ניסים, טל שוחט, איילת עמרני, שגית זלוף נמיר, ד"ר זמירה פורן-ציון, פרוין שמואלי בוכניק, אתי נאור, מרים כבסה, ענת סרגוסטי

קריאת רקע: ד"ר קציעה עלון, "הקול הנשי מזרחי באמנות הישראלית- חתך רוחב" בתוך: שוברות קירות, שולה קשת, קציעה עלון, הוצאת אחותי, 2013

26/11/2023היסטוריות נאלמות
ליאור גריידי
מופעים קונספטואליים של קול נאלם

3/12/2023 – הגוף המסומן
ד"ר קציעה עלון, אורח: מוטי מזרחי
אליהו אריק בוקובזה, עדי נס, מרים כבסה, חנה סהר, איציק בדש, יוסף-ז'וזף דדון, דוד עדיקא, מוטי מזרחי ועוד

המלצת קריאה: לדעת גבר : מיניות, גבריות ואתניות בקולנוע הישראלי / פרופ' רז יוסף

10/12/2023 – אמנות קהילתית וקהילת האמנות
ד"ר קציעה עלון, אורח: שרון תובל
דפנה שלום, יוסף קריספל, ליאב מזרחי, עפיה זכריה, שרון תובל

המלצת קריאה: פייר בורדייה, דלתות המוזיאון פתוחות

17/12/2023 – מי הוא מזרחי? אשכנזים, ערבים, אתיופים ואחרים
ד"ר קציעה עלון
טיגיסט רון, פטמה אבו רומי, רות קסטנבאום בן-דב, אסד עזי, אדר' פרופ' סנאן עבדאלקאדר

קריאת רקע: ד"ר קציעה עלון, מאמר בקטלוג התערוכה "ז'קלין כהנוב: הלבנט כמשל"

24/12/2023 – למה לי פוליטיקה עכשיו, אמנות פוליטית מזרחית
ד"ר קציעה עלון אורח: תמיר צדוק
ענת סרגוסטי, אבי מוגרבי, תמיר צדוק

31/12/2023 – כולנו לבנטינים – פנל סיכום, שאלות הרהורים ומחשבות לעתיד
ד"ר קציעה עלון ואורחים: רותי דירקטור, יוסי יונה, דלית מתתיהו, טלי תמיר,
רב שיח והבעת עמדה

7/1/2024 – השיח המזרחי – קווי יסוד
ד"ר קציעה עלון, אורח: פרופ' יהודה שנהב

תמיר צדוק

שימו ❤ מחיר הרשמה מוקדמת עד לתאריך 14/9: תלמיד ותיק – 960 ש"ח, תלמיד חדש – 1,020 ש"ח

הַלֵּב הַתָּם; ביאליק - אמנות. ספרות. מקום.

31.10.23 – 26.12.23
9 מפגשים בימי ג' 17:00 – 18:30 וסיור בבית ביאליק

ביאליק, מהכותבים החשובים בעברית בעת החדשה, הותיר אחריו גוף יצירה בשירה ובפרוזה שקשת רגישויות חזותיות היא אחד ממאפייניו, דבר העולה בקנה אחד עם היותו חובב ואספן אמנות. מורשתו כוללת גוף מסות ומאמרים העוסקים במעמד האובייקט בעת המודרנית ובאופני פיענוח יצירות. ב- 2013 החלה ד"ר סמדר שפי לאצור סדרת תערוכות אמנות עכשווית בבית ביאליק בה מציגים אמנים עבודות המתייחסות לטקסטים של ביאליק.

השנה מציינים 150 להולדתו של ביאליק. כמו כן ראה אור ספר- אנתולוגיה מקיף על התערוכות. הקורס הוא מסע רב תחומי בפרויקט המרתק המתרחש בבית ביאליק: נעסוק בהיבטים האוצרותיים של הצבת אמנות עכשווית בדיאלוג עם הבית ההיסטורי, מהיפים שבבתי תל אביב, ביחס בין אמנות חזותית וטקסט.

החל מ- 2018 נערכו בבית שורת תערוכות שהתגבשו בד בבד עם עבודת האמניות/ים בארכיון הבית. הקורס יאיר שאלות סביב העבודה במשולש אמנ/ית ארכיון ואוצרת. נכיר את כתבי ביאליק שהיוו עוגנים רעיוניים לעשיה האוצרותית ולעבודות ונתבונן בהם בעיני אנשי אמנות חזותית

מרצה: ד"ר סמדר שפי
אורחים: אליהו אריק בוקובזה, יקיר בן-משה, פרופ' אריאל הירשפלד, אסתר כהן, תומר ספיר, ד"ר גדעון עפרת, אינגה פונר קוקוס

31/10/2023ביאליק והאמנות הארצישראלית
ד"ר גדעון עפרת – ההרצאה תתקיים באקדמית ת"א יפו ותועבר במקביל בזום

7/11/2023המבט היחף על בית ביאליק כאתר לאמנות עכשווית.
נתבונן בבית מבחינה רעיונית, אדריכלית, וכחלק ממרקם תרבות עירוני נושם

14/11/2023אֶל-קַצְוֵי עַד, אֶל-אַחֲרִית יָם?, גילוי וכיסוי
על תערוכה שבאה משיר – "בערוב היום" – ותערוכה שבאה ממסה "גילוי וכיסוי בלשון"

 21/11/2023מאחורי הגדר, קניין ופטיש
אורח: המשורר ועורך הספרות בבית ביאליק יקיר בן-משה

28/11/2023 עבודה ומלאכה, אני ואתה.
אורח: אמן אליהו אריק בוקובזה

5/12/2023על סדרת "אמנות בקומה השנייה" – תפנים, קיקלון
אורח: האמן תומר ספיר

12/12/2023נפל דבר, אנתולוגיה – עונג שבת
אורחת: האמנית אינגה פונר קוקוס

15/12/2023סיור בבית ביאליק המחודש בהדרכת ד"ר סמדר שפי
בשעה 10:00

19/12/2023"הלב והעולם" בשירת ביאליק, מקרה "ים הדממה פולט סודות".
פרופ' אריאל הירשפלד – ההרצאה תתקיים באקדמית ת"א יפו ותועבר במקביל בזום

26/12/2023ים הדממה, חציים חלומות | סיכום
אורחת: האמנית אסתר כהן

 
אסתר כהן

שימו ❤ מחיר הרשמה מוקדמת עד לתאריך 14/9: תלמיד ותיק – 960 ש"ח, תלמיד חדש – 1,020 ש"ח

דיאלוג: אמנות פלסטינית עכשווית - אמנים ואוצרים משוחחים

הקורס נדחה למועד שיעודכן בהמשך

קורס זה מציע לקהל הזדמנות להכיר קבוצה נבחרת המייצגת את הדור החדש של אמנים ואמניות פלסטינים הפועלים בתוך ישראל. קבוצה נבחרת של אוצרים ואוצרות ינהלו דיאלוג עם אותם יוצרים ויוצרות שיחשפו בפנינו את מאווייהם, דרכם האמנותית ואת מידת שביעות רצונם מהישגיהם בזירה המקומית והעולמית בתחום האמנות החזותית.

במידה מסוימת קבוצה זו של אמנים מייצגת דור חדש של שנות ה-2000 הפועלת בתחומי היצירה החזותית על כל גווניה: ציור, צילום, פיסול, וידאו ארט, אמנות המיצג והמיצב. הקורס יתנהל כסדרת מפגשים אישיים ואינטימיים בין אמן או אמנית שישוחחו על עבודותיהם ויחשפו את עולמם הפנימי, ממנו הם שואבים את הרעיונות המתורגמים לכדי יצירה אמנותית.

האמנים יתייחסו לכל המורכבויות הגלומות בהיותם אמנים ערבים החיים בתוך מדינה המוגדרת כיהודית. הם ינסו להסביר כיצד אמנים אלה חיים בשלום, או לא בשלום, עם המצב הנוכחי שבו זהותם ותרבותם הערבית או הפלסטינית עלולה להיתפס כבלתי חוקית, ואף לשבש את התפיסה ההגמונית של מדינה המוגדרת כ״מדינה יהודית״.

דרך מפגשים אלה נוכל גם לעמוד על דרכי פועלם, שיתופי הפעולה בינם לבין אמנים נוספים במרחב הישראלי, מקום פועלם במרחב הישראלי ושאלות רבות שיעלו במהלך כל מפגש.

בהשתתפות (לפי סדר המפגשים): ד"ר חוסני אלח'טיב שחאדה, דועאא בדראן, ציבי גבע, ד"ר עיסא דיבי, מנאר זועבי, אמירה זיאן ,רונן זן, רולא ח'ורי, מריה סלאח מחמיד, נרדין סרוג'י, אסד עזי, יארא קאסם מאחג'נה, סאהר מיעארי, חנא קובטי, פאטמה שנאן, טלי תמיר.

17/10/2023 אסד עזי בשיחה עם ד"ר עיסא דיבי, 1962 חיפה, מתגורר בשוויץ, (צייר).

24/10/2023 – ד"ר חוסני אלח'טיב שחאדה בשיחה עם רונן זן, 1990, שפרעם (רב תחומי).

31/10/2023 ציבי גבע בשיחה עם מריה סלאח מחמיד, 1990 אום אל פחם (ציירת).
השיעור יתקיים בלמידה היברידית: במכללה האקדמית ת"א יפו ובמקביל בזום.

7/11/2023 מנאר זועבי בשיחה עם אמירה זיאן, 1977, כפר ירכא (צילום).

14/11/2023 – רולא ח'ורי בשיחה עם יארא קאסם מחאג'נה, 1993 כפר מוועאוויה (רב תחומית).

21/11/2023 – טלי תמיר בשיחה עם פאטמה שנאן, 1986 ג'וליס (ציירת).

28/11/2023 רולא ח'ורי בשיחה עם שיחה עם דועאא בדראן, 1993 כאבול (רב תחומית).

5/12/2023 רולא ח'ורי בשיחה עם שיחה עם חנא קובטי, נצרת 1983, עובד ומתגורר בירושלים (אמן, אוצר וחוקר תרבות).

12/12/2023 מנאר זועבי בשיחה עם סאהר מיעארי, 1974, כפר מכר (פיסול).

19/12/2023 אסד עזי בשיחה עם נרדין סרוג'י, 1980, נצרת (רב תחומית).
למידה היברידית: באקדמית ת"א יפו ובמקביל בזום

 
יארא קאסם מחאג'נה

שימו ❤ מחיר הרשמה מוקדמת עד לתאריך 14/9: תלמיד ותיק – 960 ש"ח, תלמיד חדש – 1,020 ש"ח

סמינרים ולימודי המשך - סמינר בנושא קונפליקט: פדרציה או בלקניזציה

17.5.23 – 21.5.23
4 ימים מרוכזים

בסמינר ראשון מסוגו בישראל, המיועד לאנשי מקצוע בתחום האמנות, ננתח את הפרקטיקות שנוקטים אמנים, אוצרים ומוסדות אמנות הפועלים בזמנים מורכבים של קונפליקט, מלחמה ומשטרים אוֹטוֹרִיטָרִים.

מקרה המבחן שלנו הוא הקונפליקט הלאומי והאתני בבלקן והתמוטטות הרפובליקה הפדרלית הסוציאליסטית של יוגוסלביה בשנות ה-90 של המאה העשרים. נישיר מבט אל עבודתם של אמנים עכשוויים מהבלקן ואל אופני ההתמודדות שלהם עם המציאות העקובה מדם בארצותיהם.
ארזן שקלולי, שניהל את הגלריה הלאומית של קוסובו ואת הגלריה הלאומית לאמנות באלבניה, הוא אורח הכבוד של הסמינר. שקולולי יציג את דרכי התמודדות של אמנים ושל מוסדות האמנות עם סכסוך, טראומה, מיליטריזם, הגירה, גלובליזציה, קפיטליזם לסוגיו, מציאויות טלוויזיוניות, הפרטה, בעלות, כיבוש, הפרדה, גבולות, וכן עם בורות וחוסר ידיעה.

הסמינר יכלול דיונים קבוצתיים ותרגיל אישי בהנחיית גלית אילת וארזן שקולולי

מנחים: גלית אילת, ארזן שקולולי (קוסובו).
אורחים: גרנטינה קראיה, אבי לובין, חנא קובטי
*הסמינר יתקיים ברובו באנגלית.

עלות: 1,790 ש"ח
לבוגרי מסלול אוצרות בבית לאמנות ישראלית: 1,690 ש"ח (פנו לליאת לבני להרשמה: liatli@mta.ac.il)
מספר המשתתפים מוגבל.

14:00 – 14:30 הקדמה – גלית אילת שיחת פתיחה

14:30 – 16:30 הכרות עם ארזן שקולולי ועבודתו
עבודותיו של ארזן שקולולי עוסקות בחוקיות, טקסים וריטואלים מסורתיים מקומיים, מערערות וחותרות תחת הסימבוליזם העכשווי. הוא משקף בעבודותיו אירועים המסמלים את הקיטוב החברתי במולדתו, קוסובו. האסטרטגיה האמנותית העשירה שלו מורכבת גם מן היכולת לחלץ מן השוליים אמירות גלובליות על גורל אתני, דתי או פוליטי.

16:30 – 17:00 הפסקה

17:00 – 18:30 צפייה בסרט: The Death of Yugoslavia: Enter Nationalism
לאחר מותו של ג'וסיפ ברוז טיטו, הלאומיות הגואה תופסת את יוגוסלביה. הדבר מתגבר לאחר שסלובודן מילושביץ' תופס את השלטון בסרביה ופונה נגד האלבנים הקוסוברים.
בעקבות הסרט: שיחה על קונפליקטים חברתיים, גיאופוליטיים, תרבותיים ואתנים והאופן בו הם מיוצגים במדיה ואמנות.

18:30 – 19:00 הפסקה

19:00 – 20:30 מפגש פתוח לקהל | אוסף המוזיאון כמקרה בוחן להתמודדות עם פוסט דיקטטורה – המוזיאון באלבניה.
אורח כבוד, ארזן שקולולי, על התערוכה האחרונה שאצר בסוף כהונתו כאוצר הראשי ומנהל המוזיאון לאמנות באלבניה, ״הארכיון הפתוח״: הצגה רדיקלית של האוסף הקבוע של הגלריה הלאומית.

14:00 – 15:30 גלית אילת וארזן שקולולי
על התערוכה שאצר שקולולי בארץ – "ההיסטוריה החלה משחקת בחיי", בהשתתפות אמנים ישראלים ומהבלקן.
סכסוך, טראומה, מיליטריזם, הגדרה מחודשת של זהויות, הגירה, גלובליזציה, קפיטליזם לסוגיו, איגודים מקצועיים, מציאויות גלובליות ולוקליות, מציאויות טלוויזיוניות, הפרטה, בעלות, כיבוש, סגרגציה, הפרדה, גבולות, בורות.

15:30 – 16:00 הפסקה

16:00 – 17:30 גרנטינה קראיה – הרקע להתפרקות יוגוסלביה – המלחמה והשפעתה על שדה האמנות של פוסט יוגוסלביה.

17:30 – 17:45 הפסקה

17:45 – 18:30 גלית אילת – אוקטובר סלון מס׳ 52 It’s Time We Got to Know Each Other
איך נוצרת תחושת אחריות? מה היא אחריותינו לאחר? כיצד נוכל לפעול אחרת בתפקידים של יצרני ו/או צרכני תרבות? מהן הדרכים למלא תפקיד אחראי בתהליך זה? אוקטובר סלון ה-52 הציב לעצמו את המשימה להפוך לזרז בדיון על ציות לסמכות, על קונפורמיזם, אחריות חברתית, כמו גם אי ציות ונונ-קונפורמיזם.

18:30 – 19:30 דיון על קונפורמיזם, קונפורמיות, ציות ואי ציות אזרחי
חלוקה לקבוצות דיון ועבודה על פרויקט לקראת פרזנטציה.

10:00 – 12:00 ארזן שקולולי הצבת קוסובו על מפת האמנות העכשווית הבינלאומית.
מהקמת Exit עד לגלריה הלאומית לאמנות של קוסובו. ומניפסטה 14 בפרישטינה 2022.

12:00 – 12:30 הפסקה

12:30 – 14:00 אבי לובין – ערפל: תערוכה קבוצתית שאצר לובין עבור הגלריה הלאומית של קוסובו.
התערוכה עוסקת בהתמודדות של אמנים החיים בצילו של קונפליקט, ובפוטנציאל שיש למציאות הערפילית, ליצור נתיבים חדשים של ראייה ומחשבה.

14:00 – 15:30 חנא קובטי – לקסיקון של קונפליקט.
חנא קובטי סימן ואסף מושגים הקשורים לכיבוש מסביבתו הקרובה, ושיגרת החיים ברחובות ירושלים ופלסטין. הרצאתו של קובטי מעלה שאלות לגבי השפעתם של מושגים שנוצרו לשימוש צבאי או צבאי הסברתי על השפה המקומית בכלל, ועל הזהות התרבותית בתחומי הקו הירוק/בפלסטין בפרט

15:30 – 16:00 הפסקה

16:00 – 20:30 ניתוח של התרגיל וסיכום הסמינר – המשתתפים מציגים את הפרויקטים.

 
“Open Archive,” National Gallery of Arts, Tirana, 2020/21, installation view. Photo: Ylli Bala / Courtesy of National Gallery of Arts, Tirana

השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם