הקורס “מה קרה לנו?!” הוא סדרה של שש הרצאות ושישה מפגשי אמן, בהם נבחנים המהפכים הערכיים הקוטביים שחוותה החברה הישראלית, במהלך התגבשותה הממלכתית – כפי שבאים לידי ביטוי באמנות הישראלית.

כל הרצאה יוצאת למסע היסטורי לאורך עשרות שנים של האמנות המקומית, כשהיא סוקרת פן אחר של הזהות החברתית-תרבותית ומדגימה את המהפך באמצעות יצירות אמנות. זהו מסע מילולי-חזותי לאורך החלומות הלאומיים ושברם; בחינת ההבטחות ואופן ההתממשות, מעקב אחר תקוות הבראשית וההתפכחות מהן, כפי שמשתקפות באמנות הישראלית בשני העשורים האחרונים. סדרת הרצאות עומדת על המתחים האמנותיים בין מיתוסים לבין דה-מיתולוגיזציות.

הקורס בהנחיית ד”ר גדעון עפרת, עם שישה מפגשי אמן: זויה צ’רקסקי, שי אזולאי, מאיה אטון, יהודית סספורטס, אירית חמו ואליהו אריק בוקובזה.